درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
این نشریه از شماره 57 به شکل الکترونیکی منتشر می شود.
صاحب امتیاز:
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود
مدیر مسئول:
دکتر محمدصابر جعفری
سردبیر:
حسن ملایی
مدیر اجرایی:
زهره رجبی شیزری
تلفن:
021-88998600
021-88998601
سایت اختصاصی:
amanmag.mahdaviat.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، تقاطع قدس و ایتالیا، پلاک 98، ، کدپستی: 1417743313
سامانه پیام کوتاه:
30001366
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۱۰