درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان بازرسی کل کشور
مدیر مسئول:
ناصر سراج
سردبیر:
ابراهیم شاهرخیان
مدیر اجرایی:
آمنه کاشانی موحد
تلفن:
021-61362135
021-61362307
سایت اختصاصی:
www.bazresi.ir
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، تقاطع سپهبدقرنی، سازمان بازرسی کل کشور، طبقه ششم، دفتر فصلنامه دانش ارزیابی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۹