درباره نشریه
ISSN:
2008-5117
eISSN:
2008-6830
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا یعقوبی
سردبیر:
دکتر صمد غفاری
سردبیر:
دکتر مسعود پزشکیان
تلفن:
041-33373958
دورنگار:
041-33373958
سایت اختصاصی:
jcvtr.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، خیابان دانشگاه، بیمارستان قلب شهید مدنی دفتر مجله ، کدپستی: 5166615573
صندوق پستی:
516615573
اشتراک:
پست الکترونیک:
jcvtr.tbzmed@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/07
مدیر مسئول
دکتر علیرضا یعقوبی
استاد مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Ali Reza Yaghoubi
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: heart surgery
سردبیر
دکتر صمد غفاری
استاد مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Samad Ghaffari
Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: cardiacsurgery
دکتر مسعود پزشکیان
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Masoud Pezeshkian
Professor medical School
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا علیزاده قویدل
استاد Rajaei Cardiovascular Center
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Alireza Alizadeh Ghavidel
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر بابک کاظمی
دکتر بابک کاظمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Babak Kazemi
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر لیلی پورافکاری
دانشیار بخش تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Leili Pourafkari
Associate Professor Cardiovascular Research Department
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر رسول آذرفرین
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Rasoul Azarfarin
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
Nader D Nader
Associate Professor
دکتر محمدعلی استوان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ali Ostovan
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر ناصر صفایی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Naser Safaie

Tabriz University of Medical Sciences
Akchivin Atif
Akchivin Atif

دکتر مجید ملکی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Majid Maleki
Professor Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
Abergel Eric
Abergel Eric
Saint Augustin Clinic, Bordeaux, France
دکتر حسن آقاجانی
دکتر حسن آقاجانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hassan Agha Jani

Tehran University of Medical Sciences
دکتر آذین علیزاده اصل

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Azin Alizadehasl

Iran University of Medical Sciences
دکتر خلیل انصارین

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Khalil Ansarin

Tabriz University of Medical Sciences
Atif Akchivin
Atif Akchivin
Istanbul University of Medical Sciences, Istanbul, Turkey
Omer Goktekin
Omer Goktekin
Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey
Davidson Bruce
Davidson Bruce
University at Buffalo, Buffalo, USA
دکتر علیرضا گرجانی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Alireza Garjani
Professor College of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر علیرضا قرچمانی
دکتر علیرضا قرچمانی

Ali Reza Ghar Chamani
Luzerner Kantonsspital, Luzern, Switzerland
دکتر سعید حسینی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Saeid Hosseini
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر پیمان جمشیدی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: قلب و عروق
Payman Jamshidi
Lindenhofspital, Bern, Switzerland
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر عطا محمودپور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیهوشی
Ata Mahmoodpour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر محمدحسین ماندگار
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Mohammadhosein Mandegar
Professor Department of Cardiovascular Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر محمد صراف
دکتر محمد صراف

Mohammad Sarraf
Mayo Clinic College of Medicine Rochester, USA
دکتر نسیم نادری
دکتر نسیم نادری
دانشیار مرکز تحقیقات پزشکی قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نارسایی قلب و پیوند
Nasim Naderi
Associate Professor Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center
Iran University of Medical Sciences
دکتر معصومعلی معصومی
دکتر معصومعلی معصومی
استاد گروه جراحی قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
Masom Ali Masoumi
Professor
Kermanshah University of Medical Sciences
دکتر محمود شبستری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص قلب و عروق
Mahmood Shabestari
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Cardiologist
دکتر محمد نواب
استاد
رشته تخصصی: پزشکی
Mohammad Navab
Professor
Specialist: Medicine
دکتر محمد نوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی - امبریولوژی
Mohammad Nouri

Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry &Embriology
دکتر یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
Anthony L. Panos
Anthony L. Panos
University of Miami, Miami, USA
دکتر رضایت پرویزی
استادیار مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب و عروق
Rezayat Parvizi
Assistant Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular Surgery
دکتر محمود صمدی
دکتر محمود صمدی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mahmood Samadi

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر کاظم شکوری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Kazem Shakouri

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر رضا توکلی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Reza Tavakoli
Associate Professor
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر کامران طلوعی
دکتر کامران طلوعی

Kamran Toluie
University of California, Los Angeles, USA
دکتر محمدعلی یوسف نیا
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Ali Yousefnia
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Zohair Yousef Al Halees
Zohair Yousef Al Halees
King Faisal Heart Institute, Riyadh, Saudi Arabia
Armen Yuri Gasparyan
Armen Yuri Gasparyan
Associate Professor
Specialist: Medicine
دکتر مهدی شیشه بر
دکتر مهدی شیشه بر

Mehdi Shisheh Bor
Cleveland Clinic , USA
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۱