درباره نشریه
ISSN:
1735-5648
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
عذرا ذبیحی
مدیر مسئول:
صمد محمد ابراهیم زاده سپاسگزار
سردبیر:
نصرالله سرمدی
تلفن:
035-7265273-4
دورنگار:
035-7265273-4
سایت اختصاصی:
www.yazda.ir
نشانی:
یزد، چهارراه فرهنگیان،ابتدای بلوار پاک نژاد،فروشگاه بزرگ کتاب یزدا
سامانه پیام کوتاه:
09124480416
تاریخ به‌روزآوری: 1391/04/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳