درباره نشریه
ISSN:
5656-1735
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات پارسیان
مدیر مسئول:
مهندس محمدحسین دهقان
سردبیر:
محمدرضا پورحمدی
تلفن:
021-22885647
021-22885648
021-22885649
021-22885650
دورنگار:
021-22885651
سایت اختصاصی:
www.yazdabook.com
نشانی:
تهران، سیدخندان، خیابان ارسباران، کوچه ستاری، شماره 22، ساختمان یزدا
سامانه پیام کوتاه:
10009124480416
تلفن همراه:
09124480416
صندوق پستی:
416-14335
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-22881963
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۶۰