درباره نشریه
ISSN:
2008-2630
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سروش
سردبیر:
دکتر رحمت الله حافظی
معاون سردبیر:
زهره گنج پرور
مدیر اجرایی:
عبدالله سعیدی شهریور
تلفن:
021-22416699
دورنگار:
021-22416699
سایت اختصاصی:
www.ijwph.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/22

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به عنوان اولین پژوهشکده ی کشور که به طور ویژه بر روی آسیب های ناشی از جنگ مطالعات خود را از سال 1368 آغاز نموده است دارای رسالت ویژه ای در این خصوص است که از میان آن ها می توان به توسعه و گسترش دانش مربوط به آسیب های ناشی از جنگ در حوزه ی پزشکی و نیز بهره مندی از توانمندی های علمی کشور اشاره نمود. در این راستا پس از پیگیری های مستمر در سال 1387 موفق به دریافت مجوز نشر مجله ی «طب جانباز» گردید. مجله طب جانباز در حوزه هایی که در بخش های دیگر به آن ها اشاره شده است پذیرای مقالات و حاصل مطالعات علمی است و در پی دستیابی به جایگاهی ویژه در میان نشریات علمی پژوهشی کشور و در سطح بین المللی است. از این رو رعایت تمامی استانداردهای مورد نظر مراجع جهانی در سیاست ها و شیوه های کاری آن لحاظ گردیده است. رعایت اخلاق در پژوهش و همچنین رعایت اصول در نگارش و انتشار نیز از موارد حائز اهمیت برای مجله می باشد.

مدیر مسئول
محمدرضا سروش
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Mohammad Reza Soroush
Janbazan Medical and Engineering Research Center,,
Specialist: Gerontology
سردبیر
رحمت الله حافظی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
معاون سردبیر
زهره گنج پرور
زهره گنج پرور
هیات تحریریه
رضا امینی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی، MPH سالمندشناسی
Reza Amini
Janbazan Medical and Engineering Research Center, Tehran, Iran,
Specialist: Gerontology
سعید ایمانی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Saeed Imani
Assistant Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Clinical Psychology
عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor, Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor, Faculty of Medicine, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
تقی طریحی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی سلولی و مولکولی
Taghi Tiraihi
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Pathology
رحمت الله حافظی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
شهریار خاطری
رشته تخصصی: سم شناسی پزشکی
Shahriar Khateri
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Hague, the Netherlands,
Specialist: Medical Toxicology
صدیقه خنجری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Sedigheh Khanjari
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
یعقوب دبیری
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی
رشته تخصصی: بیومکانیک
Yaghoob Dabiri
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Biomechanics
محمدرضا سروش
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Mohammad Reza Soroush
Janbazan Medical and Engineering Research Center,,
Specialist: Gerontology
هادی شجاعی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Hadi Shojaie
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
حمید شکوهی
دانشیار دانشگاه جورج واشنگتن-آمریکا
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor, George Washington University, Washington DC, the United States,
Specialist: Emergency Medicine
محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafar Ghandi
Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
جلیل عرب خردمند
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Jalil Arab Kheradmand
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Neurosurgery
طوبی غضنفری
استاد دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Tooba Ghazanfari
Professor, Shahed University
Specialist: Immunology
سقراط فقیه زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor, Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
سیدمحمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
غلامرضا کرمی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله «عج»
رشته تخصصی: روان پزشکی
Gholamreza Karami
Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
محمدباقر لاریجانی
استاد موسسه تحقیقات علوم غدد درون ریزموسسه تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: غدد درون ریز و متابولیسم
Mohammad Bagher Larijani
Professor, Endocrinology and Metabolism Research Institute, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology and Metabolism
دکتر ابوالفتح لامعی
ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor, Infectious and tropical diseases, Urmia University of Medical Sciences
محمود مقومی
استاد دانشگاه مالایا-مالزی
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mahmoud Moghavvemi
Professor, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia,
Specialist: Electrical Engineering
بتول موسوی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Batool Mousavi
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Community & Preventive Medicine
محمد واعظ مهدوی
استاد دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات سلامت
Mohammad Vaez Mahdavi
Professor, Shahed University
Specialist: Physiology
مدیر اجرایی
عبدالله سعیدی شهریور
عبدالله سعیدی شهریور
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۱