درباره نشریه
ISSN:
2008-2622
eISSN:
2008-2630
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا سروش
سردبیر:
دکتر رحمت الله حافظی
معاون سردبیر:
زهره گنج پرور
مدیر اجرایی:
عبدالله سعیدی شهریور
تلفن:
021-22416699
سایت اختصاصی:
www.ijwph.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 17
دورنگار:
021-22418180
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/09

پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان به عنوان اولین پژوهشکده ی کشور که به طور ویژه بر روی آسیب های ناشی از جنگ مطالعات خود را از سال 1368 آغاز نموده است دارای رسالت ویژه ای در این خصوص است که از میان آن ها می توان به توسعه و گسترش دانش مربوط به آسیب های ناشی از جنگ در حوزه ی پزشکی و نیز بهره مندی از توانمندی های علمی کشور اشاره نمود. در این راستا پس از پیگیری های مستمر در سال 1387 موفق به دریافت مجوز نشر مجله ی «طب جانباز» گردید. مجله طب جانباز در حوزه هایی که در بخش های دیگر به آن ها اشاره شده است پذیرای مقالات و حاصل مطالعات علمی است و در پی دستیابی به جایگاهی ویژه در میان نشریات علمی پژوهشی کشور و در سطح بین المللی است. از این رو رعایت تمامی استانداردهای مورد نظر مراجع جهانی در سیاست ها و شیوه های کاری آن لحاظ گردیده است. رعایت اخلاق در پژوهش و همچنین رعایت اصول در نگارش و انتشار نیز از موارد حائز اهمیت برای مجله می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا سروش
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Mohammadreza Soroush
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Gerontology
سردبیر
دکتر رحمت الله حافظی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
معاون سردبیر
زهره گنج پرور

Zohreh Ganjparvar

اعضای تحریریه
دکتر رضا امینی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی، MPH سالمندشناسی
Reza Amini
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Gerontology
دکتر سعید ایمانی
استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Saeed Imani

Specialist: Clinical Psychology
دکتر عباس بصیری
استاد مرکز تحقیقات اورولوژی و نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اورولوژی
Abbas Basiri
Professor Urology and Nephrology Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Urology
دکتر یونس پناهی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: فارماکولوژی، داروسازی و سم شناسی
Yoones Panahi
Professor Faculty of Medicine
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy &toxicology
دکتر تقی طریحی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی سلولی و مولکولی
Taghi Tiraihi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Pathology
دکتر رحمت الله حافظی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی فیزیکی و توانبخشی
Rahmatolah Hafezi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
دکتر شهریار خاطری

رشته تخصصی: سم شناسی پزشکی
Shahriar Khateri

Specialist: Medical Toxicology
دکتر صدیقه خنجری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Sedigheh Khanjari
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر یعقوب دبیری
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی
رشته تخصصی: بیومکانیک
Yaghoob Dabiri
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Biomechanics
دکتر محمدرضا سروش
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشک عمومی
Mohammadreza Soroush
Janbazan Medical and Engineering Research Center,
Specialist: Gerontology
دکتر هادی شجاعی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Hadi Shojaie
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Physical Medicine & Rehabilitation
دکتر حمید شکوهی
دانشیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Hamid Shokoohi
Associate Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمدرضا ظفرقندی
استاد مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mohammad Reza Zafarghandi
Professor Sina Trauma and Surgery Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Surgery
دکتر جلیل عرب خردمند
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: جراحی مغز و اعصاب
Jalil Arab Kheradmand
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Neurosurgery
دکتر طوبی غضنفری
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: ایمنولوژی
Tooba Ghazanfari
Professor
Shahed University
Specialist: Immunology
دکتر سقراط فقیه زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: آمار زیستی
Soghrat Faghihzadeh
Professor
Zanjan University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر سید محمد قدسی
گروه جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب
Seyed Mohammad Ghodsi
Department of Neurosurgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgery
دکتر غلامرضا کرمی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روان پزشکی
Gholamreza Karami
Associate Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر باقر لاریجانی
استاد تمام مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bagher Larijani
Full Professor, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology Metabolism Clinical Sciences Institute
Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمود مقومی
استاد
Mahmoud Moghavemi
Professor University of Malaya (UM), Malaysia
دکتر بتول موسوی
پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Batool Mousavi
Janbazan Medical and Engineering Research Center
Specialist: Community & Preventive Medicine
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات سلامت
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Professor
Shahed University
Specialist: Physiology
مدیر اجرایی
عبدالله سعیدی شهریور

Abdollah Saeedi Shahrivar

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۲