درباره نشریه
ISSN:
2322-4290
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه ادیان و مذاهب
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر سیدابوالحسن نواب
سردبیر:
دکتر محمد جاودان
مدیرداخلی:
سیدحسین چاوشی
دبیر بخش:
دکتر ابراهیم قاسمی
تلفن:
025-32802610
سایت اختصاصی:
haftasman.urd.ac.ir
نشانی:
قم، شهرک پردیسان ،مقابل مسجد امام صادق (ع) ، دانشگاه ادیان و مذاهب
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/27

فصلنامه هفت آسمان اولین مجله تخصصی فارسی زبان،در حیطه ادیان و مذاهب است که در سال 1378 به همت مرکز مطالعات ادیان و مذاهب (دانشگاه ادیان ومذاهب) آغاز به کار کرد . صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله حجت الاسلام و المسلمین نواب و سردبیری آن بر عهده دکتر محمد جاودان است.

مدیر مسئول
سیدابوالحسن نواب
دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مذاهب فقهی، فقه و اصول
Abulhassan Navvab
Associate Professor, University of Religions and Denominations
Specialist: Jurisprudential religions, Jurisprudence and Principles
مدیرداخلی
سیدحسین چاوشی
Seyyed Hosein Chavoshi
ویراستارفارسی
محمد حقانی فضل
محمد حقانی فضل
Mohammad Haghani Fazl
سیدجواد میرقیصری
سیدجواد میرقیصری
دبیر بخش
ابراهیم قاسمی
استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: مطالعات تطبیقی
Ebrahim Ghasemi
Assistant Professor, University of Religions and Denominations
Specialist: Comparative studies
سردبیر
محمد جاودان
استادیار گروه شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: کلام، فلسفه، ادیان و مذاهب
Mohammad Javdan
Assistant Professor, Shi'ite group, University of Religions and Denominations
Specialist: Theology, Philosophy, Religions and Religions
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۲