درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دبیرخانه همایش تهویه صنعتی و بهداشتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر بیژن فرهانیه
سردبیر:
مهندس جواد امنیان
مدیر اجرایی:
حسین مجدفر
تلفن:
021-66056761
دورنگار:
021-66056761
سایت اختصاصی:
www.ivhc.sharif.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی،خیابان شهید قاسمی (ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف) ،کوچه شهید تیموری،بن بست گوهر،پلاک 2،واحد 10
تاریخ به‌روزآوری: 1278/10/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۵