درباره نشریه
ISSN:
2251-9130
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (مرکز تحقیقات قلب و عروق)
مدیر مسئول:
دکتر محمدجواد زیبایی نژاد
سردبیر:
دکتر محمدجواد زیبایی نژاد
مدیر اجرایی:
دکتر علی کریمی آخورمه
مدیر اجرایی:
دکتر شهناز شکرفروش
مدیرداخلی:
دکتر حوری موسوی نژاد
ویراستار انگلیسی:
دکتر افسانه کیوان شکوه
صفحه آرا:
مهدی ربیعی
صفحه آرا:
مهدی ربیعی
تلفن:
071-32342248
دورنگار:
071-32342248
سایت اختصاصی:
www.ircrj.com
نشانی:
شیراز، خیابان ملاصدرا، میدان خلیلی، مرکز تحقیقات قلب و عروق
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/25
مدیر مسئول
دکتر محمدجواد زیبایی نژاد
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Javad Zibaeenezhad
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدجواد زیبایی نژاد
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Javad Zibaeenezhad
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا معرف
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Reza Moaref
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا ادراکی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Reza Edraki
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محراب صیادی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehrab Sayyadi
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عبدالعلی ذوالقدر اصلی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Abdolali Zolghadr Asli
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر احمد امین
دانشیار بخش نارسایی قلب و پیوند
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ نارسایی قلب
Ahmad Amin
Associate Professor Department of Heart Failure and Transplantation
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Failure of heart failure
دکتر عباس دهقان
استادیار گروه داخلی- قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند
رشته تخصصی: قلب و عروق
Abbas Dehghan
Assistant Professor
Specialist: Cardiovascular
دکتر آرمین عطار
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Armin Attar
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر عظیمه دهقانی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Azime Dehghani
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حمید کمالی پور
بخش بیهوشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Kamalipour
Anesthesia Department
Shiraz University of Medical Sciences
Kenichi Sakakura

Specialist: Cardiology
دکتر لیلی پورافکاری
دانشیار بخش تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Leili Pourafkari
Associate Professor Cardiovascular Research Department
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر محمود ضمیریان
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mahmood Zamirian
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مجید یاوریان
مرکز تحقیقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Majid Yavarian
Hematology Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم مهرپویا
گروه قلب و عروقگروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Maryam Mehrpooya
Department of Cardiology
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سلما رادمنش
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: طب فیزیکی و توانبخشی
Salma Radmanesh
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سید محمدحسن عادل
گروه قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Mohammad Hassan Adel
Department of Cardiology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید مصطفی علوی
دانشیار گروه بیهوشی قلب بیمارستان شهید رجایی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلوشیپ بیهوشی قلب
Seyed Mostafa Alavi
Associate Professor Department of Anesthesiology, Shahid Rajaee Hospital
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Heart Anesthesia Fellowship
دکتر سیروس چریکی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Siroos Cheriki
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرامرز سهرابی
استاد روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor, Clinical Psychology
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
محمد اسدپور پیرانفر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Asadpour Piranfar

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر علیرضا عبدی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ali Reza Abdi
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فیروزه ابطحی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Firoozeh Abtahi
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر ساسان عفیفی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Sasan Afifi
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مهیار احمدپور
گروه مهندسی زیست پزشکی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mahyar Ahmadpour
Biomedical Engineering Department
Amirkabir University of Technology
دکتر احمدعلی امیرغفران
گروه جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Ahmad Ali Amir Ghofran
Department of Cardiac Surgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر حمید آموزگار
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hamid Amoozegar
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر سیاوش باباجعفری
مرکز تحقیقات تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Siavash Babajafari
Research Center of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محمد برزویی
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Borzooee
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر محسن فتح زاده

Mohsen Fathzadeh

دکتر محمود افتخارزاده
مرکز آریتمی قلب
Mahmood Eftekharzadeh
Heart Arrhythmia Center
دکتر صمد غفاری
استاد مرکز قلب مدنی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: جراحی قلب
Samad Ghaffari
Professor Madani Heart Center
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: cardiacsurgery
Sandeep Kumar Kar

David Hawkes
David Hawkes

دکتر سعید حسینی
استاد مرکز قلب و عروق رجائی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فوق تخصص جراحی قلب
Saeid Hosseini
Professor Rajaei Cardiovascular Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Cardiac Surgery Specialist
دکتر محمدوحید جرات
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Vahid Jorat
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر داریوش جاویدی
گروه جراحی قلب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Daryoush Javidi
Department of Cardiac Surgery
Tehran University of Medical Sciences
دکتر زهرا جوزانی کهن
شعبه علوم پزشکی تهران
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Zahra Jozani Kohan
Tehran Medical Sciences Branch
Central Office, Islamic Azad University
دکتر جواد کجوری
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسال، قلب و عروق
Javad Kojoori
Professor medical School
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Interventional measures of adult cardiovascular disease, Cardiology
دکتر آریا مانی
استاد
Arya Mani
Professor Heart & Vascular Center, Yale-New Haven Hospital, Yale, USA
دکتر زهره مظلوم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Zohreh Mazloom
Associate Professor School of Nutrition and Food Science
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر اشکان مولا
استادیار
Ashkan Mowla
Assistant professor Division of Interventional Neuroradiology, Department of Radiology, UCLA Medical center, Los Angeles, California, USA
Specialist: Division of Stroke and Endovascular Neurosurgery
دکتر محمدعلی نوابی شیرازی
دکتر محمدعلی نوابی شیرازی
مرکز طبی کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Ali Navabi Shirazi
Children medical center
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی اکبر نکوییان
استاد گروه فارماکولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akabar Nekoeian
Professor Department of Pharmacology
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمدحسین نیکو
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hossein Nikoo
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
محمدحسن نعمتی
محمدحسن نعمتی

دکتر سعید اورعی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Saeed Oraii

Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدعلی استوان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Ali Ostovan
Associate Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فریده روشن علی
دکتر فریده روشن علی
بیمارستان دی
Farideh Roshan Ali
Day general Hospital
دکتر غلامرضا رضاییان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Gholam Reza Rezaian

Shiraz University of Medical Sciences
Neha Singh

ویراستار انگلیسی
دکتر افسانه کیوان شکوه
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Afsaneh Keivanshekouh
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
صفحه آرا
مهدی ربیعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mehdi Rabiee

Shiraz University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر علی کریمی آخورمه
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
رشته تخصصی: ویروس شناس
Ali Karimi Akhormeh
Associate Professor Cardiovascular Research Center
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Virologist
دکتر شهناز شکرفروش
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Shahnaz Shekarforoush
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر حوری موسوی نژاد
مرکز تحقیقات قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Houri Mousavinezhad
Cardiovascular Research Center
Shiraz University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۹