درباره نشریه
ISSN:
2008-7802
eISSN:
2008-8213
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی
سردبیر:
دکتر رویا کلیشادی
مدیر اجرایی:
دکتر پریسا میرمقتدایی
مدیرداخلی:
الهه مظاهری
تلفن:
031-36691216
دورنگار:
031-36691216
سایت اختصاصی:
ijpm.mui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/12
مدیر مسئول
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Mohammad Hassan Emami Najafi Dehkordi
Associate Professor Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Garteroentrology
سردبیر
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
اعضای تحریریه
Fadi El Jardali
Fadi El Jardali
Associate Professor
Specialist: Health Policy and Management
دکتر عباس وثوق مقدم
متخصص
رشته تخصصی: جامعه پزشکی
Abbas Vosoogh Moghaddam
specialist
Specialist: Community Medicine
دکتر آبتین حیدرزاده
دانشیار پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Abtin Heidarzadeh
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر میر علیمحمد سبزقبایی
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فارماکوتراپی
Ali Mohammad Sabzghabaee
Associate Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacotherapy
Ajay K Gupta
Ajay K Gupta
Expert
دکتر احمد اسماعیل زاده
استاد دانشکده تغذیه و علوم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دکترای تخصصی تغذیه
Ahmad Esmaillzadeh
Professor Faculty of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر علی اکبر حق دوست
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Ali Akbar Haghdoost
Professor Institute for Futures Studies in Health
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Modellin
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Armen Yuri Gasparyan
Armen Yuri Gasparyan
Associate Professor
Specialist: Medicine
دکتر بابک امرا
استاد گروه داخلی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی ریوی
Babak Amra
Professor Department of Internal Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonary Medicine
دکتر بهزاد دماری
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behzad Damaari
Associate Professor Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر الهام فقیه ایمانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Elham Faghih Imani
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
دکتر فرین کمانگر
دانشیار
رشته تخصصی: آنالیز بهداشت عمومی
Farin Kamangar
Associate Professor
Specialist: Public Health Analysis
دکتر حمید صانعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق، آنژیوگرافی
Hamid Sanei
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology, angiography
دکتر سید حمید زرکش اصفهانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Seyyed Hamid Zarkesh Esfahani
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
Ingo Fietze
Ingo Fietze
Professor
Specialist: Internal Medicine& Pulmonolgy
دکتر ژاله ورشوساز
استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: دارو شناسی
Jaleh Varsho Saz
Professor School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutics
Jenifer O Dea
Jenifer O Dea
Associate Professor
Specialist: Health Education and Nutrition
دکتر خسرو عادلی
استاد دانشگاه تورنتو، کانادا
رشته تخصصی: متخصص بیوشیمی بالینی
Khosrow Adeli
Professor University of Toronto, Canada
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر لیلا آزادبخت
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: تغذیه
Leila Azadbakht
Professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر مهین هاشمی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: غدد درون ریز کودکان
Mahin Hashemi Pour
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinology
دکتر منصور سیاوش
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: غدد درون ریز
Mansour Siavash
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Endocrinology
دکتر مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor Department of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Michel Zemel
Michel Zemel
Professor
Specialist: Clinical Nutrition
دکتر سید محمدحسن امامی نجفی دهکردی
دانشیار مرکز تحقیقات دستگاه گوارش
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Seyed Mohammad Hassan Emami Najafi Dehkordi
Associate Professor Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Garteroentrology
دکتر محمدمهدی امین
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Mahdi Amin
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر محمد نواب
استاد
رشته تخصصی: پزشکی
Mohammad Navab
Professor
Specialist: Medicine
دکتر محمدرضا صبری
استاد گروه کودکان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق کودکان
Mohammad Reza Sabri
Professor Department of Pediatrics
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Cardiology
دکتر محمدرضا وفا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: علوم تغذیه
Mohammad Reza Vafa
Associate Professor School of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: nutrition science
دکتر نسرین امیدوار
استاد دانشکده تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: تغذیه
Nasrin Omidvar
Professor Faculty of Nutrition and Food Technology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر نسترن ایزدی مود
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: سم شناسی
Nastaran Eizadi Mood
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Toxicology
دکتر نضال صراف زادگان
استاد مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: قلب و عروق
Nizal SarrafZadegan
Professor Isfahan Cardiovascular Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Cardiology
دکتر نوذر نخعی
استاد مرکز تحقیقات عصب شناسی کرمان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Nozar Nakhaee
Professor Kerman Neuroscience Research Center
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
Peter Schwandt
Peter Schwandt
Emeritus Professor
Specialist: Cardiology
دکتر پیمان ادیبی
دانشیار مرکز تحقیقات جامع دستگاه گوارش عملکردی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: گوارش
Peyman Adibi
Associate Professor Integrative Functional Gastroenterology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Gastroenterology
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر رویا کلیشادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: متخصص بیماری های کودکان
Roya Kelishadi
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatrician
Samuel S Gidding
Samuel S Gidding
Professor
Specialist: Pediatric Cardiology
دکتر سید ناصرالدین مصطفوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بیماری عفونی کودکان
Sayyed Nasseredin Mostafavy
Assistant Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Infectious Disease
دکتر صدیقه عسگری
استاد موسسه تحقیقات قلب و عروق اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Sedigheh Asgary
Professor Isfahan Cardiovascular Research Institute
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacognosy
دکتر شقایق حق جوی جوانمرد
استادیار مرکز تحقیقات فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Shaghayegh Hagh Jooy Javan Mard
Assistant Professor Physiology Research Center
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
Stephen R Cook
Stephen R Cook
Associate Professor
Specialist: Pediatrics
دکتر وحید شایگان نژاد
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: عصب شناسی
Vahid Shaygan Nejad
Associate Professor School of Medicine
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neurology
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
مدیر اجرایی
دکتر پریسا میرمقتدایی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Parisa Mir Moghtadaee

Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
مدیرداخلی
الهه مظاهری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۶۵