درباره نشریه
ISSN:
2383-2916
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه علوم وحیانی معارج
مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی
سردبیر:
دکتر محمدتقی چاووشی
مدیر اجرایی:
هادی یساقی
تلفن:
025-37189231
دورنگار:
025-37189231
سایت اختصاصی:
www.isramags.ir
نشانی:
قم، 75 متری عمار یاسر، 30 متری شهید قدوسی، بنیاد بین المللی علوم و حیانی اسراء، طبقه 3، اداره نشریات
صندوق پستی:
1351-37195
اشتراک:
دورنگار:
025-37189231
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/02

این مجله تا شماره 14 با نام نشریه اسراء منتشر شده است.

مدیر مسئول
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر محمدتقی چاووشی
دکتر محمدتقی چاووشی
استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Taqi Chavoshi
Associate Professor of Rehabilitation Sciences Research Center
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه معاصر
Ahmad Vaezi
Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Contemporary Philosophy, Philosophy
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
دکتر محسن قمی
استادیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه
Mohsen Qumi
Assistant Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy
دکتر محمدتقی چاووشی
دکتر محمدتقی چاووشی
استادیار پژوهشکده علوم وحیانی معارج
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Taqi Chavoshi
Associate Professor of Rehabilitation Sciences Research Center
Specialist: Philosophy
دکتر محمدرضا مصطفی پور
عضو هیئت علمی
دانشگاه خوارزمی
MOhammad reza Mostafa Pur
Faculty member
Kharazmi University
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
یدالله یزدان پناه
استاد فلسفه و عرفان حوزه علمیه قم
رشته تخصصی: فلسفه
Yadullah Yazdan Panah
Professor of Philosophy and Sufism in Qom Seminary
Specialist: Philosophy
ویراستارفارسی
میلاد ربیعی

Milad Rabia

مدیر اجرایی
هادی یساقی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
hadi yasaqi
Masters
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۳۰