درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
محبوبه رضایی موید
مدیر مسئول:
محبوبه رضایی موید
سردبیر:
مهندس شاهین ایزدی پور
دبیر تحریریه:
مهندس پارسا زرین
مدیر روابط عمومی:
نسرین آوا
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
زهره گلچین
تلفن:
021-77683669
021-77687682
سایت اختصاصی:
sanatpanjom.ir
نشانی:
تهران، میدان سپاه، خیابان سپاه، شماره 162، زنگ 1
صندوق پستی:
313-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴۴