درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس)
مدیر مسئول:
دکتر مهدی سنایی
سردبیر:
سیده مطهره حسینی
سردبیر:
دکتر فرهاد عطایی
مدیرداخلی:
نسرین عبدالمحمدی
تلفن:
021-88770586
021-88792496
دورنگار:
021-88770586
021-88792496
سایت اختصاصی:
www.iras.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر (عج) ، بالاتر از پارک ساعی، کوچه شهید امینی، پلاک 2، واحد 6، ، کدپستی: 1434734366
تاریخ به‌روزآوری: 1391/10/26
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۷۲