درباره نشریه
ISSN:
1024-2647
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مدیر مسئول:
دکتر بهروز عمرانی
سردبیر:
دکتر علیرضا انیسی
معاون سردبیر:
ذات الله نیک زاد
مدیر اجرایی:
محمدعلی مخلصی
مدیرداخلی:
ذات الله نیک زاد
تلفن:
021-66758760-1 ، داخلی: 344
سایت اختصاصی:
athar.richt.ir
نشانی:
تهران، خیابان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، روبروی موزه ایران باستان، پلاک 2، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، واحد انتشارات
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/22
مدیر مسئول
دکتر بهروز عمرانی
استادیار
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی ، دوران تاریخی
سردبیر
دکتر علیرضا انیسی
دانشیارپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: مرمت بنا و بافت های تاریخی
Ali Reza Anisi
Associate professor of cultural heritage and tourism
Specialist: Restoration of buildings and historical textures
معاون سردبیر
ذات الله نیک زاد
ذات الله نیک زاد

Zatollah Nikzad

اعضای تحریریه
دکتر مرتضی حصاری
دانشیار گروه باستان شناسی
دانشگاه هنر اصفهان
رشته تخصصی: باستان شناسی
Morteza Hessari
Associate Professor Archaeological Department
Isfahan University of Art
Specialist: Archaeology
دکتر رضا ابویی
دانشیار دانشکده هنر و معماری
دانشگاه یزد
Reza Abouei
Associate Professor College of Arts and Architecture
University of Yazd
دکتر سید بهشید حسینی
استاد گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: معماری
Seyyed Behshid Hosseini
Professor, Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning
Tehran University of Art
Specialist: Architecture
دکتر مهدی زندیه
دانشیار گروه معماری
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Zandieh
Associate Professor, Department of Architecture
Imam Khomeini International University
Specialist: Architecture
دکتر عباس دانشوری
دکتر عباس دانشوری

دکتر لورنس کرن

Lorenz Korn

دکتر سوسن بابایی

Sussan Babaie

دکتر یوکا ایلماری یوکیلیتو

رشته تخصصی: معمار و طراح شهری
دکتر کارول هیلنبراند

Carole Hillenbrand

دکتر شیلا بلر
دکتر شیلا بلر

دکتر جاناتان بلوم
دکتر جاناتان بلوم

دکتر سید محسن حبیبی
استاد دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: شهرسازی
Seyyed Mohsen Habibi
Professor Faculty of Urban Development, College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Urban
دکتر سید حسین بحرینی
استاد پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی
دانشگاه تهران
Seyyed Hossein Bahreini
Professor Campus of Fine Arts, School of Urbanism
University of Tehran
دکتر علی زمانی فرد
استادیار
دانشگاه هنر
رشته تخصصی: مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
Ali Zamanifard
Assistant Professor
Tehran University of Art
Specialist: Restoration and restoration of historic buildings and textures
مهرداد قیومی بیدهندی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، گروه مستندنگاری و مطالعات معماری ایران
دانشگاه شهید بهشتی
Mehrdad Qayyoomi Bidhendi
Associate Professor, Department of Iranian Architectural Studies and Documentation
Shahid Beheshti University
دکتر فرهاد تهرانی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: معماری
Farhad Tehrani
Associate Professor School of Architecture and Urban Development
Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
دکتر حمیده چوبک
دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی
Hamideh Choobak
Associate Professor of Cultural Heritage Research Institute
دکتر محمدرحیم صراف
استاد پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
رشته تخصصی: باستان شناسی تاریخی، باستان شناسی پیش از اسلام
Mohammad Rahim Sarraf
Professor of Archeology Research Institute of Cultural Heritage and Tourism
Specialist: Historical Archaeology, Pre-Islamic archeology
مدیر اجرایی
محمدعلی مخلصی
محمدعلی مخلصی

Mohammad Ali Mokhlesi

مدیرداخلی
ذات الله نیک زاد
ذات الله نیک زاد

Zatollah Nikzad

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۷
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۶