درباره نشریه
ISSN:
2228-5865
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر روح الله رضوی نژاد
سردبیر:
دکتر حسین فخراییان
مدیر اجرایی:
مهندس عزیزالله طبرزدی
کارشناس:
امیرمهدی داداش زاده
تلفن:
021-73829197
دورنگار:
021-73829197
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه امام حسین (ع) ، ساختمان باقر العلوم (ع) ، دفتر مجله علوم و فناوری های پدافند غیر عامل
صندوق پستی:
187-16585
سایت اختصاصی:
adst.ihu.ac.ir
اشتراک:
تلفن:
021-73829197
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/23
مدیر مسئول
دکتر روح الله رضوی نژاد
دکتر روح الله رضوی نژاد

سردبیر
دکتر حسین فخراییان
استاد شیمی دانشکده علوم پایه
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: شیمی
Hossein Fakhraian
Professor, Imam Hossein University, Department of Chemistry
Imam Hossein University
Specialist: chemistry
اعضای تحریریه
دکتر سید غلامرضا اسلامی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Gholam Reza Eslami
Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر محمدحسین بهشتی
استاد تمام گروه پژوهشی کامپوزیت
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: Polymer Engineering
Mohammad Hosain Beheshty
Full Professor, Depatment of Polymer Composites
Iran Polymer and Petrochemical Institute
Specialist: Polymer Engineering, Polymer Composites
دکتر پرویز پروین
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فیزیک
parviz parvin
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Physics
دکتر غلامحسین ریاضی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی
Gholam Hosein Riazi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Biochimie
دکتر احمد شعبانی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Ahmad Shabani
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
دکتر محمود صالح اصفهانی
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mahmoud Saleh Esfahani
Assistant Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
دکتر حسین فخراییان
استاد شیمی دانشکده علوم پایه
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: شیمی
Hossein Fakhraian
Professor, Imam Hossein University, Department of Chemistry
Imam Hossein University
Specialist: chemistry
دکتر رمضانعلی ایزدی فرد
استادیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: عمران سازه
Ramezan Ali Izadifard
Assistant Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Civil Structures
دکتر محمدحسین کشاورز
استاد شیمی فیزیک، شیمی فیزیک مواد پرانرژی، پژوهشکده شیمی کاربردی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: شیمی- فیزیک
Mohammad Hossein Keshavarz
Professor, Chemistry
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Physical Chemistry, Energetic Materials
دکتر مصطفی محمدپور امینی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: شیمی
Mostafa Mohammadpouramini
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: chemistry
دکتر سید محمد علوی
دانشیار دانشکده برق
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Seyed Mohammad Alavi
Associate Professor, electrical dept
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
دکتر عبدالرسول میرقدری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Abdolrasoul Mirghadri
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
محمدرضا علیزاده پهلوانی
استاد تمام برق، قدرت
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Mohammad Reza Alizadeh Pahlavani
Full Professor, Electrical Engineering, Power
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر علی اکبر یوسفی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی، مهندسی پلیمر
Ali Akbar Yousefi
Professor Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry, Polymer engineering
دکتر علی محمد لطیفی
دانشیار مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، بیوتکنولوژی
Ali Mohammad Latifi
Associate Professor Applied Biotechnology Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Biotechnology, biotechnology
دکتر محمد مردانی شهربابکی
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مخابرات
Mohammad Mardani Shahrebabak
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: Telecommunications
مدیر اجرایی
مهندس عزیزالله طبرزدی

کارشناس
امیرمهدی داداش زاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۴