درباره نشریه
ISSN:
2538-6190
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی
تلفن:
025-37183300
دورنگار:
025-37183300
سایت اختصاصی:
pzk.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، خیابان انقلاب، بعد از گلزار شهدا، موسسه آموزش عالی بنت الهدی،
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22
مدیر مسئول
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Mehdi Safouraee Parizi
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Educational Psychology
سردبیر
حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Educational Science
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام اسلامی
Hamid Parsania
Associate Professor, Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy, Islamic Philosophy and Theology
دکتر مسعود جان بزرگی
استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: روانشناسی
Masoud Janbozorgi
Professor, Research Institute of Hawzah and University, Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Psychology
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor, Shi'ite group, Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر محمدعلی شمالی
دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره)
رشته تخصصی: فلسفه اخلاق، دین شناسی
Mohammad Ali Shomali
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute,
Specialist: Philosophy of Ethics
حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Abbas Ali Shameli
Assistant Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دکتر محمدمهدی صفورایی پاریزی
دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی
Mohammad Mehdi Safouraee Parizi
Associate Professor, Al-Mustafa International University
Specialist: Educational Psychology
حجت الاسلام دکتر علی نقی فقیهی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Ali Naghi Faghihi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۲