درباره نشریه
ISSN:
2322-4088
eISSN:
2322-3936
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر محمد پویان
سردبیر:
دکتر حمیدرضا حسنی
مدیر اجرایی:
مریم شعاری
تلفن:
021-51213195
021-51215129
دورنگار:
021-51213195
021-51215129
سایت اختصاصی:
jce.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه خیلج فارس، دانشگاه شاهد
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/26
مدیر مسئول
دکتر محمد پویان
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Pooyan
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Bioelectric
سردبیر
دکتر حمیدرضا حسنی
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات
Hamid Reza Hassani
Professor
Shahed University
Specialist: Electrical engineering telecommunications
اعضای تحریریه
محمدعلی خلیقی

Mohammad Ali Khalighi

دکتر عبدالعلی عبدی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Abdol Ali Abdi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر همایون عریضی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مخابرات، الکترومغناطیس؛ آنتن ها
homyoon Oraizi
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Telecommunications, Electromagnetics; Antennas
دکتر فرید آشتیانی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: شبکه های ارتباطی بی سیم
Farid Ashtiani
Associate Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Wireless Communication Networks
دکتر حمیدرضا بخشی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: برآورد کانال؛ رادیوهای شناختی؛ ارتباطات موبایل
Hamid Reza Bakshi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Channel Estimation; Cognitive Radios; Mobile Communications
دکتر غلامرضا داداش زاده
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: سیستم آنتن هوشمند پخش بی سیم و موبایل
Gholam Reza Dadashzadeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Smart Antennas System; Wireless and Mobile Propagation
دکتر حمیدرضا حسنی
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات
Hamid Reza Hassani
Professor
Shahed University
Specialist: Electrical engineering telecommunications
مدیر اجرایی
مریم شعاری

Maryam Shoari

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹