درباره نشریه
ISSN:
2251-7510
eISSN:
2322-2158
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سیدعلیرضا مرندی
سردبیر:
دکتر رضا سعیدی
مدیر اجرایی:
دکتر مریم زیادی لطف آبادی
سایت اختصاصی:
ijn.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان قائم، ، کدپستی: 9137913316
تلفن همراه:
09152617030
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/03
مدیر مسئول
دکتر سیدعلیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
سردبیر
دکتر رضا سعیدی
استادیار دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Reza Saeidi
Assistant Professor, School of Health, Safety and Environment, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
هیات تحریریه
دکتر زهرا پنجوانی
استاد
رشته تخصصی: نوزادان
Zahra Panj Wani
Professor, New York University,
Specialist: Neonatologist
دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor,
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
دکتر یدالله زاهدپاشا
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: نوزادان
Yadollah ZahedPasha
Professor, Department of Pediatrics, Babol University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر ابوالفضل افجه ای
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: Neonatology
Abolfazl Afjei
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: نوزادان
دکتر زهره بدیعی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: نوزادان
Zohreh Badiee
Associate Professor, Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
Abdul Salami Mohammed Sani
Department of Biological Sciences, Nigerian Defence Academy, P.M.B 2109, Kaduna Biochemistry by Research at Usman Danfodio University, Sokoto. Nigeria,
دکتر سیدحسین فخرایی
استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: نوزادان
Seyyed Hossein Fakhraei
Professor, Department of pediatric, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر رحیم وکیلی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: متخصص غدد درون ریز کودکان
Rahim Vakili
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Endocrinologist
دکتر ملیحه کدیور
استاد مرکز پزشکی کودکان دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اطفال، نوزادان
Malihe Kadi Var
Professor, Children’s Medical Center, University of Tehran
Specialist: Pediatrics, Neonatology
دکتر فاطمه خاتمی
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Khatami
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Madukosiri Chinyelu
Clinical/Nutritional Biochemist Senior Lecturer Department of Biochemistry, Faculty of Science Niger Delta University, Wilberforce Island, Bayelsa, Nigeria,
دکتر غلامعلی ماموری
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نوزادان
Gholam Ali Maamouri
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر اشرف محمدزاده
استاد
رشته تخصصی: نوزادان
Ashraf Mohammad Zadeh
Professor,
Specialist: Neonatology
دکتر پدرام نیک نفس
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: نوزادان
Pedram Nik Nafas
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر نرجس پیشوا
استاد مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: نوزادان
Narjes Pishva
Professor, Neonatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر هادی سماعی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نوزادان
Hadi Samaee
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
دکتر احمد شاه فرهت
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نوزادان
Ahmad Shah Farhat
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Neonatology
دکتر حسن بسک آبادی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: نوزادان، متخصص مغز و اعصاب
Hasan Bosk Abadi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: infants, Neonatologist
Mariam Solomon
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY, Faculty of Medical Sciense, University of Jos P.M.B 2084 Jos, Nigeria, West Africa,
jasim Mohamed hashim almusawi
Head of pediatric department (2008-2014) College of medicine, Kufa university, Iraq,
Specialist: neonatology
دکتر نسترن خسروی رستمی
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: نوزادان
Nastaran khosravi rostami
Associate Professor, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences
Specialist: neonatology
ویراستار انگلیسی
دکتر سیدمحمدحسین کلانترمعتمدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: جراحی دهان و فک و صورت
Mohammad Hossein Kalantar Motamedi
Professor, Department of Oral & Maxillofacial Surgery,, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Oral and Maxillofacial Surgery
فاطمه جلالی
فاطمه جلالی
Fatemeh Jalali
مدیر اجرایی
دکتر مریم زیادی لطف آبادی
Maryam Ziadi lotf Abadi
Specialist: General physicians
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۵۹