درباره نشریه
ISSN:
1735-8949
eISSN:
1735-9392
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر صدیقه حنطوش زاده
سردبیر:
دکتر فاطمه داوری تنها
معاون سردبیر:
دکتر مینا جعفرآبادی
مدیر اجرایی:
دکتر مینا جعفرآبادی
مدیرداخلی:
الهه رضایوف
تلفن:
021-66581616
دورنگار:
021-66581616
سایت اختصاصی:
jfrh.tums.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی، ساختمان شماره2 ولیعصر (عج) ، ، کدپستی: 1419733141
تاریخ به‌روزآوری: 1403/03/05
مدیر مسئول
دکتر صدیقه حنطوش زاده

دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: متخصص زنان و زایمان
Sadigheh Hantoosh Zadeh

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Obstetricians
سردبیر
دکتر فاطمه داوری تنها
دانشیار گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فوق تخصص نازایی
Fatemeh Davari Tanha
Associate Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Infertility Specialist
معاون سردبیر
دکتر مینا جعفرآبادی

Mina Jafarabadi

اعضای تحریریه
Peter Humaidan
Peter Humaidan

دکتر مسعود امانلو
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: داروسازی و درمانی، شیمی دارویی
Massoud Amanlou
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Therapeutics, Medicinal chemistry
عباس شوبیری
عباس شوبیری

دکتر علیرضا عبیدی

Alireza Abidi

دکتر سعید البرزی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: متخصص زنان و مامایی- فلوشیپ نازایی و اندوسکوپی زنان
Saeed Alborzi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrician & Midwifery - Gynecology and Endoscopy Fellowship
زهرا لاله اسلامیان
زهرا لاله اسلامیان

Safa Al Hassani
Department of Obstetrics and Gynecology ,University tsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck, Germany
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Sara Berga
Sara Berga

Salim Daya
Salim Daya

دکتر سعیدرضا غفاری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ژنتیک
Saeed Reza Ghaffari
Assistant Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Genetics
دکتر پرویز هنجنی
استاد
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Parviz Hanjani
Professor
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر علی منتظری
استاد گروه پژوهشی سلامت جامعه
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
رشته تخصصی: بهداشت عمومی
Ali Montazeri
Professor, Health Metrics Research Center, Iranian Institute for Health Sciences Research
مرکز تحقیقات سنجش سلامت , پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی, تهران , ایران
Specialist: Public Health and Epidemiology
دکتر مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor Department of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
مدیر اجرایی
دکتر مینا جعفرآبادی

Mina Jafarabadi

مدیرداخلی
الهه رضایوف
الهه رضایوف

Elahe Rezayof

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۸