درباره نشریه
ISSN:
2588-2988
eISSN:
2588-297X
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر سید رضا غفاریان عنبران
سردبیر:
دکتر علیرضا رهایی
مدیر اجرایی:
سجاد کیانی
تلفن:
021-66491123
021-64542656
دورنگار:
021-66491123
021-64542656
سایت اختصاصی:
ceej.aut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صندوق پستی:
4413-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/29
مدیر مسئول
دکتر سید رضا غفاریان عنبران

Seyed Reza Ghaffarian Anbaran

سردبیر
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
اعضای تحریریه
دکتر سید مهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor School of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر سید بهرام بهشتی اول
دانشیار مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Seyed Bahram Beheshti Aval
Associate Professor Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
بنفشه زهرایی
دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Banafsheh Zahraie
School of Civil Engineering
University of Tehran
محمدعلا صادق وزیری

Mohamad Ala Saadeghvaziri
Department of Civil and Environmental Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, United States
دکتر فریدون حسنی

Fereydoon Hassani
Department of Mining and Materials Engineering McGill University 3450 University, Adams Building, Room 109 Montreal, QC, Canada
ابوالحسن آستانه اصل
استاد
Abolhassan Astaneh-Asl
Professor Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, United States
مجید محمدیان

Majid Mohammadian
Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada
حسین معصومی

Hossein Masoumi
Department of Civil Engineering, Monash University, Melbourne, Australia
نادر نادرپژوه
استادیار
Nader Naderpajouh
Assistant Professor Department of Property, Construction and Project Management, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia
Pierpaolo Oreste
Professor Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering, Politecnico di Torino, Torino, Italy
وامق رسولی

Vamegh Rasouli
Department of Petroleum Engineering, University of North Dakota, Grand Forks, United State
نادر غفوری
استاد
Nader Ghafoori
Professor Department of Civil and Environmental Engineering and Construction, University of Nevada, Las Vegas, United States
Gyorgy LBalazs
Department of Construction Materials and Technologies, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
دکتر امیر صمیمی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی، پلیمر، خوردگی، محیط زیست
Amir Samimi

Riadh AlMahaidi
Riadh AlMahaidi
professor Swinburne University of Technology, Australia
محمد نوری

Mohammad Noori
, Mechanical Engineering, California Polytechnic State University, USA
دکتر محمود عامری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mahmoud Ameri
Professor Civil Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor Faculty of Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
دکتر غلامرضا هروی
استاد Gholamreza
دانشگاه تهران
Gholamreza Heravi
Professor Civil Engineering
University of Tehran
دکتر مرتضی کلاهدوزان
استادیار مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Morteza Kolahdoozan
Assistant Professor Civil and Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد تمام مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Full Professor, Department of Civil & Environmental Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Highway Engineering
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor مهندسي عمران و محيط زيست
Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
دکتر بهرام رضایی
استاد مهندسی معدن و متالورژی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Bahram Rezai
Professor Mining and Metallurgy Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
دکتر سعید صبوری
استاد مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Saeed Sabuori
Professor Civil Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر پدرام صادقیان
استاد Department of Civil and Resource Engineering, Dalhousie University
Pedram Sadeghian
Professor Department of Civil and Resource Engineering, Dalhousie University
دکتر مهرداد ساسانی
دانشیار
Mehrdad Sasani
Associate Professor Civil and Environmental Engineering, Northeastern University
دکتر مسعود سنایی
استاد
Masoud Sanayei
Professor Department of Civil and Environmental Engineering, Tufts University
مدیر اجرایی
سجاد کیانی

Sajjad Kiani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۷۴