درباره نشریه
ISSN:
2588-2988
eISSN:
2588-297X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر حسین حسینی تودشکی
سردبیر:
دکتر علیرضا رهایی
مدیر اجرایی:
سجاد کیانی
تلفن:
021-66491123
021-64542656
دورنگار:
021-66491123
021-64542656
سایت اختصاصی:
ceej.aut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صندوق پستی:
4413-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/26
مدیر مسئول
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor, aerospace engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
سردبیر
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
هیات تحریریه
دکتر سیدمهدی زهرایی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زلزله-کنترل سازه ها- بهسازی لرزه ای- کنترل ارتعاشات
Seyed Mehdi Zahrai
Professor, School of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: Earthquake-control of structures - Seismic reconstruction - Vibration control
دکتر سیدبهرام بهشتی اول
دانشیار مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Seyed Bahram Beheshti Aval
Associate Professor, Civil Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
بنفشه زهرایی
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Banafsheh Zahraie
School of Civil Engineering, University of Tehran
محمدعلا صادق وزیری
Mohamad Ala Saadeghvaziri
Department of Civil and Environmental Engineering, New Jersey Institute of Technology, Newark, United States,
دکتر فریدون حسنی
Fereydoon Hassani
Department of Mining and Materials Engineering McGill University 3450 University, Adams Building, Room 109 Montreal, QC, Canada,
ابوالحسن آستانه اصل
استاد
Abolhassan Astaneh-Asl
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Berkeley, United States,
مجید محمدیان
Majid Mohammadian
Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada,
حسین معصومی
Hossein Masoumi
Department of Civil Engineering, Monash University, Melbourne, Australia,
نادر نادرپژوه
استادیار
Nader Naderpajouh
Assistant Professor, Department of Property, Construction and Project Management, Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia,
Pierpaolo Oreste
Professor, Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering, Politecnico di Torino, Torino, Italy,
وامق رسولی
Vamegh Rasouli
Department of Petroleum Engineering, University of North Dakota, Grand Forks, United State,
نادر غفوری
استاد
Nader Ghafoori
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering and Construction, University of Nevada, Las Vegas, United States,
Gyorgy LBalazs
Department of Construction Materials and Technologies, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary,
دکتر محمود عامری
استاد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
Mahmoud Ameri
Professor, Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
دکتر احمد فهیمی فر
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- ژئوتکنیک، مکانیک سنگ
Ahmad Fahimifar
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering - Geotechnics, Rock Mechanics
دکتر غلامرضا هروی
استاد Gholamreza دانشگاه تهران
Gholamreza Heravi
Professor, Civil Engineering, University of Tehran
دکتر مرتضی کلاهدوزان
استادیار مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Morteza Kolahdoozan
Assistant Professor, Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
دکتر فریدون مقدس نژاد
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: راه و ترابری
Fereidoon Moghadas Nejad
Professor, Civil and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University
دکتر علیرضا رهایی
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی عمران- سازه
Ali Reza Rahai
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Structures and earthquakes
دکتر علی اکبر رمضانیان پور
استاد مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: تکنولوژی بتنی- سازه و زلزله-مدیریت ساخت
Ali Akbar Ramezanian Pour
Professor, مهندسي عمران و محيط زيست, Amirkabir University of Technology
Specialist: Concrete-Structural Engineering & Earthquake-Manage Construction
دکتر بهرام رضایی
استاد مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: فراوری مواد معدنی
Bahram Rezai
Professor, Mining and Metallurgy Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Mineral Processing
دکتر سعید صبوری
استاد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Saeed Sabuori
Professor, Civil Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر پدرام صادقیان
استاد Department of Civil and Resource Engineering, Dalhousie University
Pedram Sadeghian
Professor, Department of Civil and Resource Engineering, Dalhousie University,
دکتر مهرداد ساسانی
دانشیار
Mehrdad Sasani
Associate Professor, Civil and Environmental Engineering, Northeastern University,
دکتر مسعود سنایی
استاد
Masoud Sanayei
Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Tufts University,
مدیر اجرایی
سجاد کیانی
سجاد کیانی
Sajjad Kiani
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸