درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
نگار جباری فر
مدیر مسئول:
نگار جباری فر
سردبیر:
حامد شفیعی
مدیر اجرایی:
محمد پوراسماعیلی
روابط عمومی:
مهسا سادات نجفی
تلفن:
021-88213092
نشانی:
تهران، تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه معصومی، پلاک 41، طبقه4، واحد24
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88629052
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۷۵۲