درباره نشریه
ISSN:
2228-5423
دوره انتشار:
سالنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول:
دکتر احسان بهرامعلی
سردبیر:
دکتر مجتبی فرجام
سردبیر:
دکتر علی اصغر کریمی
سردبیر:
دکتر افشین برهانی حقیقی
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهسا خیاط خویی
ویراستار فنی:
هدی آریان
تلفن:
071-32122970
دورنگار:
071-32122970
سایت اختصاصی:
www.gmj.ir
نشانی:
فسا، خیابان نشاط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
سامانه پیام کوتاه:
5000230711
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/24
مدیر مسئول
دکتر احسان بهرامعلی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: قلب و عروق
Ehsan Bahram Ali
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Cardiovascular
ویراستار فنی
هدی آریان
هدی آریان

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Arian Hoda

Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر مجتبی فرجام
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mojtaba Farjam
Assistant Professor
Fasa University of Medical Sciences
دکتر علی اصغر کریمی
پژوهشگر بیماری های غیرواگیر
دانشگاه علوم پزشکی فسا
Aliasghar Karimi
Researcher, Ncdrc
Fasa University of Medical Sciences
دکتر افشین برهانی حقیقی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Afshin Borhanihaghighi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
اعضای تحریریه
David M Yousem
David M Yousem

Kanae Ando
Kanae Ando

دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor
Specialist: Nephrology
دکتر رضا همایونفر
استادیار مرکز تحقیقات بیماری های غیر مسری
دانشگاه علوم پزشکی فسا
رشته تخصصی: تغذیه
Reza Homayoun Far
Assistant Professor Non Communicable Diseases Research Center
Fasa University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
Christos C. Zouboulis
Christos C. Zouboulis

دکتر عبدالمحمد رستمی
استاد گروه نورولوژی، دانشگاه توماس جفرسون، فیلادلفیا، آمریکا
رشته تخصصی: نورولوژی
Abdol Mohammad Rostami
Professor
Specialist: Neurology
Panayiotis Zavos
Panayiotis Zavos

دکتر حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر احسان جان قلی
دکتر احسان جان قلی
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ehsan Jan Gholi
Clinical Research Development Center
Central Office, Islamic Azad University
دکتر بهنام صبایان
دکتر بهنام صبایان

Behnam Sabayan

دکتر اسکات رضا جعفریان کرمان
دکتر اسکات رضا جعفریان کرمان

Scott Reza Jafarian Kerman

دکتر امین ضرغامی
دکتر امین ضرغامی
واحد ایرانشهر
Amin Zarghami
Iranshahr unit
دکتر اکبر شفیعی
دکتر اکبر شفیعی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Akbar Shafiee
School of Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Ricardo Ge Martins
Ricardo Ge Martins

 Zouboulis
Zouboulis

Erik J Blok
Erik J Blok

دکتر فربد صداقت همدانی
دکتر فربد صداقت همدانی

Farbod Sedaghat Hamedani

دکتر الهام کیوان پور
دکتر الهام کیوان پور

Elham Kayvan Pour

دکتر فریدون دواچی
استاد مرکز تحقیقات روماتولوژی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روماتولوژی
Fereydoun Davachi
Professor Rheumatology Research Center
University of Tehran
Specialist: Rheumatology
دکتر شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor School of Public Health University of Michigan - United States
Kamel Hamzaoui
Kamel Hamzaoui

دکتر محمد نامی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mohammad Nami
School of Advanced Medical Sciences and Technologies
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر محمدرضا نمازی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: بیماریهای پوست
Mohammad Reza Namazi
Assistant Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Skin diseases
Shane Tubbs
Shane Tubbs

دکتر فریبرز غفارپسند
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Fariborz Ghaffarpasand
Assistant Professor, Neurosurgery
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر طاهره قاضیانی
دکتر طاهره قاضیانی

Tahereh Ghaziani

دکتر مینا زارعی

Mina Zarei

ویراستار انگلیسی
دکتر مهسا خیاط خویی
دکتر مهسا خیاط خویی

Mahsa Khayat Khoei

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۳