درباره نشریه
ISSN:
2228-5423
دوره انتشار:
سالنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی فسا
مدیر مسئول:
دکتر احسان بهرام علی
سردبیر:
دکتر مجتبی فرجام
سردبیر:
علی اصغر کریمی
سردبیر:
دکتر افشین برهانی حقیقی
ویراستار فنی:
هدی آریان
تلفن:
071-32122970
دورنگار:
071-32122970
سایت اختصاصی:
www.gmj.ir
نشانی:
فسا، خیابان نشاط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
سامانه پیام کوتاه:
5000230711
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/20
مدیر مسئول
دکتر احسان بهرام علی
احسان بهرام علی
ویراستار فنی
هدی آریان
هدی آریان
Arian Hoda
سردبیر
دکتر مجتبی فرجام
مجتبی فرجام
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Mojtaba Farjam
Fasa University of Medical Sciences
علی اصغر کریمی
علی اصغر کریمی
افشین برهانی حقیقی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Afshin Borhanihaghighi
School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
هیات تحریریه
David M Yousem
David M Yousem
Kanae Ando
Kanae Ando
دکتر نصرالله قهرمانی
نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor,
Specialist: Nephrology
دکتر رضا همایونفر
رضا همایونفر
مرکز تحقیقات بیماری های غیر مسری
Reza Homayoun Far
Non Communicable Diseases Research Center, Fasa University of Medical Sciences
Christos C. Zouboulis
Christos C. Zouboulis
دکتر عبدالمحمد رستمی
عبدالمحمد رستمی
استاد
رشته تخصصی: نورولوژی
Abdol Mohammad Rostami
Professor,
Specialist: Neurology
Panayiotis Zavos
Panayiotis Zavos
حسین رونقی
استاد
رشته تخصصی: جامعه و خانواده پزشکی
Hossein Ronaghy
Professor,
Specialist: Community and Family Medicine
دکتر احسان جان قلی
احسان جان قلی
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
Ehsan Jan Gholi
Clinical Research Development Center,
دکتر بهنام صبایان
بهنام صبایان
Behnam Sabayan
دکتر اسکات رضا جعفریان کرمان
اسکات رضا جعفریان کرمان
Scott Reza Jafarian Kerman
دکتر امین ضرغامی
امین ضرغامی
واحد ایرانشهر
Amin Zarghami
Iranshahr unit,
دکتر اکبر شفیعی
اکبر شفیعی
دانشکده پزشکی
Akbar Shafiee
School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ریکاردو جی مارتینس
ریکاردو جی مارتینس
Ricardo Ge Martins
 Zouboulis
Zouboulis
Erik J Blok
Erik J Blok
دکتر فربد صداقت همدانی
فربد صداقت همدانی
Farbod Sedaghat Hamedani
دکتر الهام کیوان پور
الهام کیوان پور
Elham Kayvan Pour
دکتر فریدون دواتچی
فریدون دواتچی
مرکز تحقیقات روماتولوژی
Fereydon Davat Chi
Rheumatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
شروین عصاری
استادیار پژوهشی دانشکده بهداشت عمومی
Shervin Assari
Research Assistant Professor, School of Public Health University of Michigan - United States,
Kamel Hamzaoui
Kamel Hamzaoui
محمد نامی
دانشکده علوم و فنون پزشکی پیشرفته
رشته تخصصی: علوم اعصاب
Mohammad Nami
School of Advanced Medical Sciences and Technologies, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Neuroscience
دکتر محمدرضا نمازی
محمدرضا نمازی
Mohammad Reza Namazi
Shiraz University of Medical Sciences
Shane Tubbs
Shane Tubbs
دکتر فریبرز غفارپسند
فریبرز غفارپسند
گروه جراحی مغز و اعصاب
Fariborz Ghaffar Pasand
Department of Neurosurgery, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر طاهره قاضیانی
طاهره قاضیانی
Tahereh Ghaziani
دکتر مینا زارعی
مینا زارعی
Mina Zarei
ویراستار انگلیسی
دکتر مهسا خیاط خویی
مهسا خیاط خویی
Mahsa Khayat Khoei
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۴۳