درباره نشریه
ISSN:
2538-5968
eISSN:
2538-595X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مدیر مسئول:
دکتر اکبر معتمدی مهر
سردبیر:
دکتر نصرالله مولایی
مدیرداخلی:
دکتر عیسی پوررمضان
تلفن:
013-33424069
سایت اختصاصی:
jshsp.iaurasht.ac.ir
نشانی:
رشت، کیلومتر 3 جاده لاکان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،٬ دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/30
مدیر مسئول
دکتر اکبر معتمدی مهر
استادیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا-برنامه ریزی شهری
Akbar Motamedimehr
Assistant Professor, Rasht unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
سردبیر
دکتر نصرالله مولایی
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Nasrollah Molaee
Professor, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
هیات تحریریه
دکتر احمد پوراحمد
استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Ahmad pourahmad
Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر محمدتقی شیخی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Mohammad Taqhi Sheikhi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا- زندگی روستایی و جوامع ناحیه ای
Seyed Hasan Motiee Langeroodi
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography - Rural Life and Regional Communities
دکتر نصرالله مولایی
استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: برنامه ریزی روستایی
Nasrollah Molaee
Professor, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
دکتر مسعود مهدوی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Masoud Mahdavi
Professor, University of Tehran
Specialist: جغرافيا و برنامه ريزي شهري
دکتر تیمور آمار
دانشیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
Teymor Amar
Associate Professor, Rasht unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Geography - Rural Planning
دکتر نادر زالی
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Nader Zali
Associate Professor, College of Arts and Architecture, University of Guilan
Specialist: Urban, Urban and regional planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor, University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر امیررضا کریمی آذری
استادیار دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: معماری
Amir Reza Karimi Azari
Assistant Professor, University of Guilan
Specialist: Architecture
دکتر اکبر معتمدی مهر
استادیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا-برنامه ریزی شهری
Akbar Motamedimehr
Assistant Professor, Rasht unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Urban planning
مدیرداخلی
دکتر عیسی پوررمضان
استادیار واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
eisa poorramzan
Assistant Professor, Rasht unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Rural Planning
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۷