درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
نامشخص
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
مدیر مسئول:
مهندس سیدابوالفضل بهره دار
سردبیر:
مهندس اردشیر احمدزاده
مدیرداخلی:
مناسادات بهره دار
بازرگانی و تبلیغات:
مهندس مهدی شیرمحمدی
مسئول اشتراک:
مناسادات بهره دار
تلفن:
021-88312272
دورنگار:
021-88312273
سایت اختصاصی:
www.railassociation.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان تجاری اداری کریم خان، پلاک 62 ، بلوک A، طبقه 5، واحد A53، ، کدپستی: 1584854718
صندوق پستی:
8334-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۰۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۸۷