درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه علمیه جامعه امیرالمومنین (ع) استان تهران
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمدرضا کرباسی
سردبیر:
صدیف سالمی
تلفن:
021-55003371
دورنگار:
021-55003371
سایت اختصاصی:
www.jea.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید رجایی، تقاطع اتوبان آزادگان، جامعه ی علمیه ی امیرالمومنین (ع) ، ، کدپستی: 1839963373
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۵