درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی دنیای تغذیه و سلامت
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا قدیرزاده
سردبیر:
دکتر اصغر نعمتی
مسئول اشتراک:
معصومه غلامی
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66431022
سایت اختصاصی:
www.zendegionline.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، بین توحید و باقرخان، نبش کوچه شهید اکبریان آذر، پلاک 57، طبقه 4
سامانه پیام کوتاه:
30007118
اشتراک:
تلفن:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
دورنگار:
021-66435666
021-66435667
021-66435668
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/28
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۰