درباره نشریه
ISSN:
2322-102x
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
مدیر مسئول:
دکتر یحیی جمور
سردبیر:
دکتر یحیی جمور
مدیر اجرایی:
مهندس داوود نوروزی
تلفن:
021-88008841
دورنگار:
021-88008841
سایت اختصاصی:
jgst.issge.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، گروه مهندسی نقشه برداری
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/10
مدیر مسئول
دکتر یحیی جمور
یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization, School of Surveying,
سردبیر
دکتر یحیی جمور
یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization, School of Surveying,
هیات تحریریه
عباس رجبی فرد
استاد دانشگاه ملبورن
رشته تخصصی: ژئوماتیک و داده های فضایی
Abbas Rajabi Fard
Professor, University of Melbourne.,
Specialist: Professor of Geomatics & Spatial Data
علیرضا آزموده اردلان
استاد دانشکده های فنی
رشته تخصصی: مهندسی نقشه برداری
Ali Reza Azmoodeh Ardalan
Professor, Technical colleges, University of Tehran
Specialist: Surveying Eng.
علی اصغر آل شیخ
استاد
Asghar Ale Sheikh
Professor, K. N. Toosi University of Technology
مهدی نجفی علمداری
دانشیار
رشته تخصصی: نقشه برداری
Mehdi Najafi Alamdari
Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology
Specialist: Mapping
دکتر جلال امینی
جلال امینی
دانشیار
Jalal Amini
Associate Professor, University of Tehran
دکتر بهزاد وثوقی
بهزاد وثوقی
دانشیار
Behazad Voosoghi
Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology
دکتر یحیی جمور
یحیی جمور
دانشیار سازمان نقشه برداری کشور آموزشکده نقشه برداری
Yahya Jamour
Associate Professor of National Surveying Organization, School of Surveying,
دکتر علیرضا امیری سیمکوئی
علیرضا امیری سیمکوئی
دانشیار
Ali Reza Amiri Sim Kouei
Associate Professor, University of Isfahan
دکتر محمدرضا ملک
محمدرضا ملک
دانشیار
Mohammad Reza Malek
Associate Professor, K. N. Toosi University of Technology
دکتر حمید عبادی
حمید عبادی
استاد
Hamid Ebadi
Professor, K. N. Toosi University of Technology
دکتر محمودرضا دلاور
محمودرضا دلاور
دانشیار
Mahmood Reza Delavar
Associate Professor, University of Tehran
مدیر اجرایی
مهندس داوود نوروزی
داوود نوروزی
Davoov Noroozi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۶