درباره نشریه
ISSN:
2423-7655
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت)
مدیر مسئول:
دکتر سید مسعود پورسیدآقایی
سردبیر:
دکتر نصرت الله آیتی
دبیر تحریریه:
مجتبی خانی
مدیرداخلی:
مجتبی خانی
تلفن:
025-37840080
025-37833348
دورنگار:
025-37738240
سایت اختصاصی:
pajmahdavi.sinaweb.net
نشانی:
قم، خیابان شهدا (صفائیه) ، کوچه 25، پلاک 27، موسسه آینده روشن (پژوهشکده مهدویت) ، کدپستی: 3713745651
صندوق پستی:
471-38185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/06
مدیر مسئول
دکتر سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

دبیر تحریریه
مجتبی خانی

Mojtaba Khani

سردبیر
دکتر نصرت الله آیتی

Nosratollah Ayati

اعضای تحریریه
دکتر سید مسعود پورسیدآقایی

Seyyed Masoud Poor Seyyed Aghaee

دکتر نصرت الله آیتی

Nosratollah Ayati

حجت الاسلام جواد جعفری
استادیار کلام و معارف، پژوهشکده حج و زیارت
پژوهشکده حج و زیارت
رشته تخصصی: مهدویت
Javad Jafari
Assistant Professor, Islamic theology
Specialist: Mahdism
دکتر محمدصابر جعفری

رشته تخصصی: جامعه شناسی
Saber Jafari

Specialist: Sociology
دکتر صادق سهرابی
عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت
Sadegh Sohrabi
Faculty Member of the Institute of Mahdism
حجت الاسلام محمدتقی هادی زاده
استاد حوزه علمیه قم
Mohammad Taghi Hadi Zadeh
Professor of Qom Seminary
دکتر حسین الهی نژاد
دانشیار پژوهشگاه
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Hosein Elahinejad
Associate Professor, kalam
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: Islamic Theology
حجت الاسلام محمدتقی ربانی
حجت الاسلام محمدتقی ربانی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
Mohammad Taghi Rabbani
Member of faculty of Islamic sciences and culture
دکتر سید رضی موسوی گیلانی
دانشیار
دانشگاه ادیان و مذاهب
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Seyyed Razi Moosavi Gilani
Associate Professor
University of Religions and Denominations
مدیرداخلی
مجتبی خانی

Mojtaba Khani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶