درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس جعفر نیکنام مطلق
مدیر مسئول:
مهندس جعفر نیکنام مطلق
سردبیر:
مهندس جعفر نیکنام مطلق
مدیر اجرایی:
مهندس شکوفه ترابی
روابط عمومی:
فریبا پوردهقان
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
مهندس شکوفه ترابی
مسئول اشتراک:
مهندس شکوفه ترابی
طراح و گرافیست:
محمودرضا ترابی
تلفن:
021-77070591
دورنگار:
021-77070591
سایت اختصاصی:
www.chodanfoolad.ir
نشانی:
تهران، خیابان رسالت، کوی سوسنگرد، نبش 12 متری شریعتی، پلاک 39، واحد 4
تلفن همراه:
09192499635
صندوق پستی:
384-15855
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09192499635
تلفن:
021-77389219
021-77070591
021-88811412
اشتراک:
پست الکترونیک:
steel.castironmag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۷۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۴