درباره نشریه
ISSN:
2251-6158
eISSN:
6166-2251
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز قرآن و عترت، معاونت فرهنگی و دانشجویی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا فراهانی
سردبیر:
دکتر محمدحسین نیکنام
مدیر اجرایی:
پیمان کمال وند
نشانی:
تهران، شهرک غرب، ایوانک شرق، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بلوک آ ،طبقه 4 ، مرکز قرآن و عترت
تلفن:
021-81455645
سایت اختصاصی:
www.quranmed.com
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/28
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا فراهانی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Reza Farahani
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: the mechanic
سردبیر
دکتر محمدحسین نیکنام
دکتر محمدحسین نیکنام

Mohammad Hosein Niknam

اعضای تحریریه
دکتر جعفر اصلانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Jafar Aslani
Professor
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Pulmonologist
محمدحسین آیتی
محمدحسین آیتی
هیت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mohammad Hossein Ayati

Tehran University of Medical Sciences
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
سید اشرف الدین گوشه گیر
سید اشرف الدین گوشه گیر
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مهدی مصری
مهدی مصری
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
دکتر محمدباقر مینایی
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی محقق
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارس
Mehdi Mohaghegh
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
سید محمدحسین نوری
سید محمدحسین نوری

حجت الاسلام دکتر محمدرضا رجب نژاد

Mohammad Reza Rajabnejad

سید احمد ثاقبی
سید احمد ثاقبی
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سید احمد واعظی
سید احمد واعظی
هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
فریده ظفری زنگنه

Farideh Zafari Zangeneh

مدیر اجرایی
پیمان کمال وند
پیمان کمال وند

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۲