درباره نشریه
ISSN:
2251-8630
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
سردبیر:
دکتر سیدغلامرضا اسلامی
مدیر اجرایی:
فاطمه شاملو
تلفن:
021-66956191-2
دورنگار:
021-66956191-2
سایت اختصاصی:
www.kimiahonar.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع امام خمینی، نبش کوچه شهید حسن سخنور، پلاک 29، پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/24
مدیر مسئول
دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
دانشیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
Seyed Kamal Haj Seyedjavadi
Associate Professor of Higher Education Center for Cultural Heritage,
سردبیر
دکتر سیدغلامرضا اسلامی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Gholam Reza Eslami
Professor, University of Tehran
Specialist: Architecture
هیات تحریریه
دکتر سیدغلامرضا اسلامی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Seyed Gholam Reza Eslami
Professor, University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر ندا اخوان اقدم
دکتر ندا اخوان اقدم
استادیار پژوهشکده هنر پژوهشکده هنر
Neda Akhavan Aghdam
Assistant Professor of Art Institute,
دکتر حسن بلخاری قهی
استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنر های زیبا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه هنر
Hasan Bolkhari Ghahi
Professor, University of Tehran
Specialist: Philosophy of Art
دکتر پروین پرتوی
استاد گروه آموزشی شهرسازی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: شهرسازی
Parvin Partovi
Professor, Department of Urban Planning, Tehran University of Art
Specialist: Urban
دکتر غلامعلی حاتم
استاد دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
رشته تخصصی: هن
Gholam Ali Hatam
Professor, School of Applied Arts, Tehran University of Art
Specialist: Art research
دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
دکتر سیدکمال حاج سیدجوادی
دانشیار مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی
Seyed Kamal Haj Seyedjavadi
Associate Professor of Higher Education Center for Cultural Heritage,
دکتر فرح حبیب
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: معماری
Farah Habib
Associate Professor, Faculty of Architecture and Urban Development Science and Research Unit,
Specialist: Architecture
دکتر نیر طهوری
دکتر نیر طهوری
استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
Nayer Tahoori
Assistant Professor, science and research Branch,
دکتر محمود عزیزی
استاد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
Mahmoud Azizi
Professor, School of Performing Arts and Music, Fine Arts Campus, University of Tehran
دکتر سیدمصطفی مختاباد
استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: تئاتر، فیلم، ارتباطات
Seyyed Mostafa Mokhtabad
Professor, art University, Tarbiat Modares University
Specialist: Theater, film, communication
مدیر اجرایی
فاطمه شاملو
فاطمه شاملو
Fatemeh Shamlou
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۰
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۱