درباره نشریه
ISSN:
2251-8401
eISSN:
2252-0414
دوره انتشار:
دوماهنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قاسمی برومند
سردبیر:
دکتر خسرو خادمی کلانتری
مدیر اجرایی:
فرناز فتح الله زاده
ویراستار فارسی:
زهرا کبادی کرمان
ویراستار انگلیسی:
دکتر هادی عظیمی
سایت اختصاصی:
medrehab.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان امام حسین (ع) ، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه سوم ، راهروی شمالی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/19

نشریه علمی- پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود و به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی محققان و اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه های مختلف توانبخشی پذیرای مقالات اساتید و محققان رشته های مختلف علوم پزشکی در زمینه توانبخشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمد قاسمی برومند
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Ghasemi Boroumand
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
ویراستار فارسی
زهرا کبادی کرمان
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Zahra Kobadi Kerman

Specialist: teaching English
سردبیر
دکتر خسرو خادمی کلانتری

رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Khosro Khademi Kalantari

Specialist: Physical therapy
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
استاد گروه آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Alireza Akbarzadeh Baghban
Professor Department of Biostatistics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فرشاد اخوتیان
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Farshad Okhovatian
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر علی افتخاریان
دانشیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Eftekharian
Associate Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر کامران برین
استادیار
رشته تخصصی: گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
Kamran Barin
Assistant Professor
Specialist: Ears, throat and nose and head and neck surgery
دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
ابراهیم جعفرزاده

Ebrahim Jafarzadehpur

دکتر زهرا جعفری
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب شناختی
Zahra Jafari
Associate Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Master's degree in Audiology and PhD in Cognitive Neuroscience
دکتر افسون حسنی مهربان
استاد تمام کاردرمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کاردرمانی
Afsoon Hassani Mehrban
Full Professor, occupational therapy
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational therapy
دکتر محمد حیدریان مقدم
استادیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بیتی
Mohammad Heidarian Moghadam
Assistant Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: ENT
دکتر سید علی حسینی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر علی اصغر دانش
استاد
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Ali Asghar Danesh
Professor
Specialist: Audiology
دکتر پروین دیباج نیا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشک
Parvin Dibaj Nia
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: روانپزشک
دکتر عباس رحیمی
استاد فیزیوتراپی، توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Abbas Rahimi
Professor, Physiotherapy, School of Rehabilitation
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor Functional Neurosurgery Research Center
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر سید عباس صفوی نایینی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش، حلق و بینی
Seyed Abbas Safavi Naini
Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear, throat and nose
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Rehabilitation
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر پریسا طاهری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Parisa Taheri
Assistant Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر علی میرزاجانی
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بینایی سنجی
Ali Mirza Jani
Associate Professor Faculty of Rehabilitation Sciences
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
دکتر محترم نجفی
دانشیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش، حلق و بینی
Mohtaram Najafi
Associate Professor Ears, throat and nose and head and neck surgery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear, throat and nose
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی عظیمی
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Hadi Azimi
Assistant Professor medical School
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: آموزش زبان انگليسي
مدیر اجرایی
فرناز فتح الله زاده
کارشناس ارشد گروه شنوایی شناسی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Farnaz Fathollah Zadeh
Audiology group
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۷