درباره نشریه
ISSN:
2251-8401
eISSN:
2252-0414
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر محمد قاسمی برومند
سردبیر:
دکتر خسرو خادمی کلانتری
مدیر اجرایی:
فرناز فتح الله زاده
سایت اختصاصی:
medrehab.sbmu.ac.ir
نشانی:
تهران، میدان امام حسین (ع) ، خیابان دماوند، روبروی بیمارستان بوعلی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، طبقه سوم ، راهروی شمالی، دفتر نشریه
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/05

نشریه علمی- پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می‌شود و به منظور گسترش فعالیت های پژوهشی محققان و اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه های مختلف توانبخشی پذیرای مقالات اساتید و محققان رشته های مختلف علوم پزشکی در زمینه توانبخشی می باشد.

مدیر مسئول
دکتر محمد قاسمی برومند
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: چشم پزشکی
Mohammad Ghasemi Boroumand
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ophthalmology
ویراستارفارسی
زهرا کبادی کرمان
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Zahra Kobadi Kerman
Specialist: teaching English
سردبیر
دکتر خسرو خادمی کلانتری
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Khosro Khademi Kalnatari
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
هیات تحریریه
دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان
استاد گروه آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Alireza Akbarzadeh Baghban
Professor, Department of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر فرشاد اخوتیان
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Farshad Okhovatian
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر علی افتخاریان
دانشیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Eftekharian
Associate Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر کامران برین
استادیار
رشته تخصصی: گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
Kamran Barin
Assistant Professor,
Specialist: Ears, throat and nose and head and neck surgery
دکتر علی اصغر پیوندی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بینی
Ali Asghar Peyvandi
Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear nose and throat
دکتر ابراهیم جعفرزاده پور
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: اپتومتری - فیزیک پزشکی، بینایی سنجی
Ebrahim Jafar Zadeh Pur
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Opto-Meter - Medical Physics
دکتر زهرا جعفری
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کارشناس ارشد شنوایی شناسی و دکترای تخصصی (PhD) علوم اعصاب شناختی
Zahra Jafari
Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Master's degree in Audiology and PhD in Cognitive Neuroscience
دکتر افسون حسنی مهربان
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: کاردرمانی
Afsoon Hassani Mehrban
Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational therapy
دکتر محمد حیدریان مقدم
استادیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش و حلق و بیتی
Mohammad Heidarian Moghadam
Assistant Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: ENT
دکتر سیدعلی حسینی
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: توانبخشی
Seyed Ali Hoseini
Professor, University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Rehabilitation
دکتر علی اصغر دانش
استاد
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Ali Asghar Danesh
Professor,
Specialist: Audiology
دکتر پروین دیباج نیا
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانپزشک
Parvin Dibaj Nia
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: روانپزشک
دکتر عباس رحیمی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Abbas Rahimi
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر اصغر رضاسلطانی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Asghar Reza Soltani
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: فيزيوتراپي
دکتر علیرضا زالی
استاد مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: جراح مغز و اعصاب
Ali Reza Zali
Professor, Functional Neurosurgery Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Neurosurgeon
دکتر سیدعباس صفوی نایینی
استاد گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش، حلق و بینی
Seyed Abbas Safavi Naini
Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear, throat and nose
دکتر سعید طالبیان مقدم
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Saeid Talebian Moghaddam
Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
دکتر پریسا طاهری
استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: طب سالمندی
Parisa Taheri
Assistant Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Older medicine
دکتر علی میرزاجانی
دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: بینایی سنجی
Ali Mirza Jani
Associate Professor, Faculty of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Optometry
دکتر محترم نجفی
دانشیار گروه گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: گوش، حلق و بینی
Mohtaram Najafi
Associate Professor, Ears, throat and nose and head and neck surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ear, throat and nose
دکتر محمدرضا هادیان رسنانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیوتراپی
Mohammad Reza Hadian
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Physiotherapy
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی عظیمی
استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Hadi Azimi
Assistant Professor, medical School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: آموزش زبان انگليسي
مدیر اجرایی
فرناز فتح الله زاده
کارشناس ارشد گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: شنوایی شناسی
Farnaz Fathollah Zadeh
Audiology group, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Audiology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۳