درباره نشریه
ISSN:
2228-7264
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر احد فرامرزقراملکی
مدیرداخلی:
مهدی باب الله زاده
کارشناس:
محمدرضا عطاری
تلفن:
025-32110652
دورنگار:
025-32110652
سایت اختصاصی:
akhlagh.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمدامین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6
صندوق پستی:
37155-6173
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/08
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
امیر خواص
دانشیار کلام و فلسفه دین
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Amir Khavas
Associate Professor, philosophy
دکتر عنایت شریفی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: معارف اسلامی
Enayat Sharifi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Education
دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
ابوذر رجبی
استادیار گروه آموزشی مبانی نظری اسلام، دانشکده مطالعات اسلامی، دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Abuzar Rajabi
Assistant Professor, Department of Theoretical Foundations of Islam, Faculty of Islamic Studies
Islamic Maaref University
دکتر حسین ارجینی
دانشیار دانشکده مطالعات انقلاب اسلامی
دانشگاه معارف اسلامی
Hossean Arjini
Associate Professor, Faculty of Islamic Revolution Studies
Islamic Maaref University
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر محمد اسدی گرمارودی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Asadi Garma Roodi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمدتقی فعالی
دانشیار عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Associate Professor, Irfan
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
مدیرداخلی
مهدی باب الله زاده
مهدی باب الله زاده

کارشناس
محمدرضا عطاری
محمدرضا عطاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۸