درباره نشریه
ISSN:
2228-7264
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر احد فرامرزقراملکی
مدیرداخلی:
مهدی باب الله زاده
کارشناس:
محمدرضا عطاری
تلفن:
025-32110652
دورنگار:
025-32110652
سایت اختصاصی:
akhlagh.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمدامین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6
صندوق پستی:
37155-6173
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/10
مدیر مسئول
دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
امیر خواص
دانشیار کلام و فلسفه دین
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
Amir Khavas
Associate Professor, philosophy
دکتر عنایت شریفی
دکتر عنایت شریفی

دکتر احمدحسین شریفی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Hosein Sharifi
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر محمد اسدی گرمارودی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Asadi Garma Roodi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
دکتر محمدتقی فعالی
دانشیار عرفان اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Associate Professor, Irfan
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
مدیرداخلی
مهدی باب الله زاده
مهدی باب الله زاده

کارشناس
محمدرضا عطاری
محمدرضا عطاری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۹۴