درباره نشریه
ISSN:
2228-7264
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
سردبیر:
دکتر احد فرامرزقراملکی
دبیر تحریریه:
دکتر محمدجواد فلاح
مدیرداخلی:
دکتر محمدجواد فلاح
تلفن:
025-32110652
دورنگار:
025-32110652
سایت اختصاصی:
akhlagh.maaref.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار محمدامین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه 4 و 6
صندوق پستی:
37155-6173
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/16
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر روح الله شاکری زواردهی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Roohollah Shakeri Zavvardehi
Assistant Professor Campus Farabi
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
مدیرداخلی
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
اعضای تحریریه
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
حجت الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Assistant Professor, Department of Higher Education and Research
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر محمد اسدی گرمارودی
دانشیار
دانشگاه صنعتی شریف
Mohammad Asadi Garma Roodi
Associate Professor
Sharif University of Technology
دکتر جلیل تجلیل
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ادبیات، زبان و ادبیات فارسی
Jalil Tajlil
Professor
University of Tehran
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر علی شیخ الاسلام
دکتر علی شیخ الاسلام
استاد
دانشگاه تهران
Ali Sheykhol Eslam
Professor
University of Tehran
دکتر احد فرامرزقراملکی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Qaramaleki
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Islamic philosophy and theology
حجت الاسلام دکتر محمدتقی فعالی
استادیار واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عرفان اسلامی، فقه و اصول
Mohammad Taghi Faali
Assistant Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Islamic mysticism, Jurisprudence and Principles
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture
Specialist: Philosophy
دکتر طیبه ماهروزاده
دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Tayebeh Mahroozadeh
Associate Professor Department of Educational Planning and Management
University of Alzahra
Specialist: Philosophy of Education
دبیر تحریریه
دکتر محمدجواد فلاح
استادیار
دانشگاه معارف اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Mohammad Javad Fallah
Assistant Professor
Islamic Maaref University
Specialist: Islamic ethics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۳۰