درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مهندس مهدی مسعودی
مدیر مسئول:
مهندس مهدی مسعودی
مدیر اجرایی:
مهندس افسانه اسماعیلی
تلفن:
021-66916394
021-66916393
021-66916392
021-66916391
021-66916390
دورنگار:
021-66934798
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمال زاده شمالی، پلاک 458 ، واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
30002467
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۵۷