درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
مهندس مهدی مسعودی
مدیر مسئول:
مهندس مهدی مسعودی
سردبیر:
مولود غلامی
مدیر اجرایی:
مهندس افسانه اسماعیلی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
لاله شافعی فر
تلفن:
021-66916394
021-66916393
021-66916392
021-66916391
021-66916390
دورنگار:
021-66934798
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمال زاده شمالی، پلاک 458 ، واحد 3
سامانه پیام کوتاه:
30002467
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۰