درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
فدراسیون پزشکی، ورزشی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر لطفعلی پورکاظمی
سردبیر:
دکتر فرهاد مرادی شهپر
مدیر اجرایی:
رقیه قدیمی
مدیرداخلی:
دکتر رضا سعیدی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
لیلا اسعدی نیا
تلفن:
021-88326226
سایت اختصاصی:
www.ifsm.ir
نشانی:
تهران، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، ضلع جنوبی ورزشگاه شهید شیرودی، فدراسیون پزشکی ورزشی
صندوق پستی:
9659-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1394/09/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳