درباره نشریه
ISSN:
2228-7914
eISSN:
2252-0724
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر علی منافی
مدیر مسئول:
دکتر علی منافی
سردبیر:
دکتر علی منافی
تلفن:
021-88797882
دورنگار:
021-88797882
سایت اختصاصی:
www.wjps.ir
نشانی:
تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، ضلع شمالی ونک، ساختمان سامسونگ، طبقه سوم، شماره 305
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/07
صاحب امتیاز
دکتر علی منافی

مدیر مسئول
دکتر علی منافی

سردبیر
دکتر علی منافی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۱