درباره نشریه
ISSN:
2352-0612
eISSN:
2352-0620
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
2012
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دکتر پروین پاسالار
مدیر مسئول:
دکتر پروین پاسالار
سردبیر:
دکتر رایکا جمالی
سردبیر:
دکتر سیدبهنام الدین جامعی
مدیر اجرایی:
دکتر سیدیاسر سعیدی حسینی
تلفن:
021-88352501-4
دورنگار:
021-88352501-4
سایت اختصاصی:
www.thritajournal.com
نشانی:
تهران، خیابان 16 آذر، پلاک5، دفتر مجله
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/04
صاحب امتیاز
دکتر پروین پاسالار
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Pasalar
Professor, Tehran University of Medical Sciences
مدیر مسئول
دکتر پروین پاسالار
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parvin Pasalar
Professor, Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر رایکا جمالی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Raika Jamali
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدبهنام الدین جامعی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آناتومی و علوم اعصاب
Seyyed Behnamedin Jameie
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Anatomy & Neuroscience
هیات تحریریه
Micheal Weber
Micheal Weber
President of European TCM Laser Academy,
دکتر محمد عبدالرحمانی
دکتر محمد عبدالرحمانی
Mohammad Abdol Rahmani
دکتر سعید شاه بیگی
دکتر سعید شاه بیگی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
Saeed Shah Beigi
Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر مونا فرهادی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mona Farhadi
Neuroscirence research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر مسعود احمدوند
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
Masoud Ahmad Vand
Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر ژیلا بهزادی
استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Beh Zadi
Professor, Department of Physiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فاطمه رهبری زاده
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
Fatemeh Rahbari Zadeh
School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
دکتر یوسف صادقی
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم تشریحی
Yusef Sadeghi
Professor, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anatomical sciences
دکتر نیما رضایی
استاد مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: ایمونولوژی
Nima Rezaei
Professor, Molecular Immunology Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Immunology
دکتر آرزو نهاوندی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
Arezoo Nahavandi
Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
دکتر فرزاد شیدفر
دانشیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تغذیه
Farzad Shidfar
Associate Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر روشنک غضنفری
Roshanak Ghazanfari
دکتر ارسیا جمالی
دکتر ارسیا جمالی
Arsia Jamali
سیدمحمد علویان
سیدمحمد علویان
دکتر حمیدرضا برادران
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Hamid Reza Baradaran
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
مریم عباسی
مریم عباسی
دکتر سیدامیرپویا عالم زاده
دکتر سیدامیرپویا عالم زاده
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Amir Pooya Alem Zadeh
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ندا امینی
دکتر ندا امینی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Neda Amini
Tehran University of Medical Sciences
دکتر غزاله اسلامیان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Ghazaleh Eslamian
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
غلامرضا باقری
غلامرضا باقری
دکتر سیدمحمد فرشته نژاد
دکتر سیدمحمد فرشته نژاد
استادیار گروه آموزشی نورولوژی و نوروسرجری دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا.پژوهشگر ،دپارتمان نوروبیولوژی و علوم مراقبتی،بخش طب سالمندی،موسسه کارولینسکا،استکهلم،سوئد.
رشته تخصصی: علوم مغز و اعصاب
SeyedMohammad Fereshtehnejad
Assistant Professor, Department of Neurology and Neurosurgery, McGill University, Montreal, Canada. Division of Clinical Geriatric, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society (NVS), Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.,
Specialist: Neurology and Neurosurgery
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor, Psychiatric Research Center, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
Egbert Flory
Egbert Flory
دکتر غلامرضا حسن زاده
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتومی
Gholam Reza Hasanzadeh
Associate Professor, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences
شهرزاد خالپور
شهرزاد خالپور
آزیتا کوچ مشکی
آزیتا کوچ مشکی
گیتا معتمد
گیتا معتمد
دکتر رامین مهرداد
دکتر رامین مهرداد
Hans Dieter Ochs
Hans Dieter Ochs
موسی صاحب قرانی
موسی صاحب قرانی
دکتر اسکات رضا جعفریان کرمان
دکتر اسکات رضا جعفریان کرمان
Scott Reza Jafarian Kerman
ارشیا جمالی
ارشیا جمالی
دکتر بردیا جمالی
دکتر بردیا جمالی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Bardia Jamali
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدمحمد میری
دکتر سیدمحمد میری
استادیار
رشته تخصصی: سلول و کبد مولکولی
Seyyed Mohammad Miri
Assistant Professor,
Specialist: Cellular and molecular Hepatology
مریم محسنی کیا
مریم محسنی کیا
Maryam Mohseni Kia
دکتر احمد نریمانی
Ahmad Narimani
دکتر کوشا پایداری
دکتر کوشا پایداری
Koosha Paydary
دکتر سیدیاسر سعیدی حسینی
دکتر سیدیاسر سعیدی حسینی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Yasser Saiedi Hosseini
Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor, Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
John Hamilton
John Hamilton
دکتر کوروش کبیر
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار پزشکی
Kourosh Kabir
School of Medicine, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology and Medical Statistics
فریبا کرم لو
فریبا کرم لو
کریس معتمد
کریس معتمد
طاهره مرادی
طاهره مرادی
دکتر عیسی نورمحمدی
استاد بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Issa Nour Mohammadi
Professor, Iran University of Medical Sciences
Thomas Seufferlein
Thomas Seufferlein
ویراستار انگلیسی
احمد شریف تبریزی
احمد شریف تبریزی
دکتر کوشا پایداری
دکتر کوشا پایداری
Koosha Paydary
مدیر اجرایی
دکتر سیدیاسر سعیدی حسینی
دکتر سیدیاسر سعیدی حسینی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Seyed Yasser Saiedi Hosseini
Baqiyatallah University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۴