درباره نشریه
ISSN:
2228-5660
eISSN:
2228-5652
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا رشیدی
سردبیر:
دکتر یدالله امیدی
سایت اختصاصی:
bi.tbzmed.ac.ir
نشانی:
تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صندوق پستی:
5165665811
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/26
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا رشیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آنزیمولوژیک و متابولیسم مواد مخدر، داروسازی / شیمی دارویی
Mohammad Reza Rashidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Enzymology and Drug Metabolism, Pharmacy / Pharmaceutical Chemistry
سردبیر
دکتر یدالله امیدی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: علوم دارویی
Yadollah Omidi
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر علی نخودچی
استاد دانشکده داروسازی
رشته تخصصی: داروسازی و تحویل دارو، فناوری دارویی
Ali Nokhodchi
Professor
Specialist: Pharmaceuticals and Drug Delivery, pharmaceutics, Pharmaceutical Technology
دکتر امیرعلی حمیدیه
استاد مرکز تحقیقات پیوند سلول های بنیادی و خون شناسی و سلول های بنیادی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آناتولوژی هماتولوژی اطفال کودکان
Amir Ali Hamidieh
Professor Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Hematology Oncology
دکتر علی خادم حسینی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو و علوم و فنون بهداشتی
Ali Khadem Hosseini
Associate Professor University of California-Los Angeles, Los Angeles, USA
Specialist: Bioengineering, biomedical engineering, biomaterials, tissue engineering, microfluidics
دکتر عباس علوی
استاد
رشته تخصصی: رادیولوژ، پزشکی هسته ای
Abass Alavi
Professor
Specialist: Radiology
Mark Gumbleton
Mark Gumbleton

Specialist: Experimental Therapeutics
Maurizio Scarpa
Maurizio Scarpa
Professor
Specialist: Neurometabolism
Dusan Losic
Dusan Losic
Professor
Specialist: Nanobiotechnology
Masahiro Sakagamit
Masahiro Sakagamit
Associate Professor
Specialist: Pharmaceutical Sciences
Saghir Akhtar
Saghir Akhtar
Professor
Specialist: Pharmacology
Miguel de la Guardia
Miguel de la Guardia
Professor
Specialist: Analytical Chemistry
دکتر معین مقیمی
استاد
رشته تخصصی: داروسازی
Moein Moghimi
Professor
Specialist: Pharmaceutics
دکتر فریس فراستی
دکتر فریس فراستی
دانشیار
رشته تخصصی: دارو
Faris Farassati
Associate Professor
Specialist: Medicine
دکتر حسین ناظمیه
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: Pharmacognosy
Hossein Nazemiyeh
Professor Faculty of Pharmacy
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacogenosy
Alok Bhushan
Alok Bhushan
Professor
Specialist: Biochemistry
دکتر جعفر عزتی نژاد دولت آبادی
دکتر جعفر عزتی نژاد دولت آبادی

Jafar Ezatinejad Dolatabadi

دکتر مرتضی اسکندانی
استادیار مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فناوری نانو مواد دارویی
Morteza Eskandani
Assistant Professor Research Center for Pharmaceutical Nanotechnology
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Pharmaceutical Nanobiotechnology
دکتر الکساندر سیف علیان

Alexander Seifalian

Giulio Caracciolo
Giulio Caracciolo
Associate Professor
Specialist: Applied Physics
Miguel Gama
Miguel Gama
Associate Professor
Specialist: Biotechnology and Bioengineering for Health
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۹
تعداد عناوین درج شده:
۳۰۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۸