درباره نشریه
ISSN:
2251-8363
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن پیشگیری نفروپاتی دیابتی
مدیر مسئول:
دکتر حمید نصری
سردبیر:
دکتر حمید نصری
مدیر اجرایی:
میلاد برادران
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن:
031-36692609
دورنگار:
031-36692609
سایت اختصاصی:
www.nephropathol.com
نشانی:
اصفهان، خیابان فارابی شمالی، میدان فریبرگ، پلاک 8، ، کدپستی: 8168795341
تلفن همراه:
09121439584
صندوق پستی:
963-81655
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر حمید نصری
استاد گروه نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamid Nasri
Professor Nephrology group
Isfahan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر حمید نصری
استاد گروه نفرولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamid Nasri
Professor Nephrology group
Isfahan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
آلساندرو آمور
آلساندرو آمور

Eva Honsova
Eva Honsova

دکتر فرحناک اسدی
استاد
رشته تخصصی: اطفال، نرولوژیست اطفال
Farah Nak Assadi
Professor
Specialist: Pediatrics, Pediatric Nephrologists
فرانکو فراریو
فرانکو فراریو

ژرمن هرناندز
ژرمن هرناندز

John Feehally
John Feehally

علی نیر
علی نیر
دانشیار
Ali Nayer
Associate Professor Division of Nephrology and Hypertension. University of Miami, Clinical Research Building. Miami, USA
Specialist: Medicine
 Rostaing
Rostaing

Galeš ić
Galeš ić

ماریا پیا راستال دی
ماریا پیا راستال دی

مانوئل آریاس
مانوئل آریاس

منوچهر سلیمانی
منوچهر سلیمانی

دکتر نادر نجفیان
دکتر نادر نجفیان
استادیار
Nader Najafian
Assistant Professor
دکتر نصرالله قهرمانی
دکتر نصرالله قهرمانی
استاد
رشته تخصصی: نفرولوژی
Nasrollah Ghahramani
Professor
Specialist: Nephrology
 Randhawa
Randhawa

سندور توری
سندور توری

 Kostadinova
Kostadinova

 Kuzminskis
Kuzminskis

 Gesualdo
Gesualdo

مدیر اجرایی
میلاد برادران
میلاد برادران

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۹