درباره نشریه
ISSN:
2322-3642
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 91
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
موسسه خبری و اطلاع رسانی افق
مدیر مسئول:
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین
سردبیر:
دکتر مهدی جاودانی مقدم
مدیرداخلی:
سیدجواد میربابایی
نشانی:
تهران، تقاطع خیابان ولیعصر و خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید عبادی، کوچه دل آرا ، پلاک2، واحد 18
تلفن همراه:
09122177176
تاریخ به‌روزآوری: 1394/12/02
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۹