درباره نشریه
ISSN:
2228-6241
eISSN:
3483-2383
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار90
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا (معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا)
مدیر مسئول:
محمدرضا حسینی آباجلو
سردبیر:
دکتر هادی شیرزاد
مدیر اجرایی:
رضا محمدی
تلفن:
021-88777876
دورنگار:
021-88777876
سایت اختصاصی:
teb.police.ir/teb
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر (عج) ، بالاتر از میدان ونک، روبروی ظفر، بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) ، ساختمان درمانگاه ها، طبقه پنجم، مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد ناجا
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/01
مدیر مسئول
محمدرضا حسینی آباجلو
محمدرضا حسینی آباجلو
سردبیر
دکتر هادی شیرزاد
هادی شیرزاد
هیات تحریریه
دکتر سیدمحمدرضا سیداحمدیان
سیدمحمدرضا سیداحمدیان
استادیار
دکتر سعید موذن زاده
سعید موذن زاده
استادیار
مجید صادقی زاده
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زیست شناسی مولکولی از یوکاریوت ها، زیست شناسی مولکولی
Majid Sadeghizadeh
Professor, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology of Eukaryotes, Molecular biology
خسرو خواجه
استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی، آنزیمولوژی
Khosro Khajeh
Professor, Faculty of Biological Science, Tarbiat Modares University
Specialist: Biochemistry, Enzymology
دکتر محمدتقی اکبری
محمدتقی اکبری
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک انسانی
Mohammad Taghi Akbari
Assistant Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Human Genetics
سامان حسین خانی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیولوژی و بیوشیمی ملکولی و بیوتکنولوژی، بیوشیمی
Saman Hosseinkhani
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Molecular Biology and Biotechnology, Biochemistry
مینو محرز
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماری های عفونی
Minoo Mohraz
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
دکتر سیدحسن تنکابنی
سیدحسن تنکابنی
استاد گروه مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Seyed Hassan Tonekaboni
Professor, Department of Pediatric Neurology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
مجتبی سعادتی
استاد دانشگاه امام حسین (ع)
رشته تخصصی: باکتری شناسی
Mojtaba Saadati
Professor, Imam Hossein University
Specialist: bacteriology
دکتر علی اکبر گل محمدی
علی اکبر گل محمدی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت
Assistant Professor,
مدیر اجرایی
رضا محمدی
رضا محمدی
رشته تخصصی: روانشناسی نظامی
Reza Mohammadi
Specialist: Military Psychology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵