درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
مدیر مسئول:
مهندس سیدابوالفضل بهره دار
سردبیر:
دکتر مسعود ربانی
مدیرداخلی:
مناسادات بهره دار
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
عباس انصاری
تلفن:
021-88312272
دورنگار:
021-88312272
سایت اختصاصی:
www.railassociation.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، ساختمان تجاری اداری کریم خان، پلاک 62، بلوک A، طبقه 5، واحد 53، ، کدپستی: 1584854691
صندوق پستی:
8334-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1393/02/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴