درباره نشریه
ISSN:
2322-2980
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 91
صاحب امتیاز:
انجمن مطالعات جهان اسلام
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا خاتمی
سردبیر:
دکتر جلال درخشه
مدیرداخلی:
دکتر قاسم رضایی
ویراستار فارسی:
دکتر ماندانا منگلی
تلفن:
021-22570666
021-22570303
دورنگار:
021-22570666
021-22570303
سایت اختصاصی:
www.priw.ir
نشانی:
تهران، پاسداران، گلستان یکم (شهید مؤمن نژاد) ، پلاک 124، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ساختمان کتابخانه، دفتر انجمن مطالعات جهان اسلام، فصلنامه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام
تلفن همراه:
09309671601
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/30

فصلنامه «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» نشریه‌ای با رسالت پژوهشی است که تلاش دارد در ارتقای معرفت سیاسی ایفای نقش نماید. «پژوهشهای سیاسی جهان اسلام» با اتکا به دانش بومی سیاست در نظر دارد تا رویکردی میان رشته‌ای از سیاست را عرضه بدارد که در آن آموزه‌های دینی نقش موثری را ایفا می‌نماید، هم‌چنین از ره‌گذر نقد و تحلیل نظریه‌های جاری در حوزه سیاست، سعی در ترسیم حوزه‌های نوین نظریه‌پردازی دارد تا از این طریق دیدگاه اسلامی- ایرانی مطرح و امکان استناد به آن‌ها فراهم گردد و در نهایت مسائل جاری سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی به‌خصوص جهان اسلام را مورد توجه قرار داده تا ضمن ورود به حوزه سیاست عملی، امکان آن را برای نویسندگان فراهم آورد و برای مسائل سیاسی، راه‌حل‌های بومی ارایه نمایند.

 
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا خاتمی
دکتر محمدرضا خاتمی

Mohammad Reza Khatami

سردبیر
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا خاتمی
دکتر محمدرضا خاتمی

Mohammad Reza Khatami

دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر سید جواد امام جمعه زاده
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Javad Emam Jomezadeh
Associate Professor Department of Political Sciences
University of Isfahan
Specialist: Political Sciences
دکتر احمد بخشایشی اردستانی
دکتر احمد بخشایشی اردستانی

دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Jalal Derakhshe
Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
دکتر سید محمد موسوی
دکتر سید محمد موسوی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Seyyed Mohammad Moosavi
Associate Professor
Payame Noor University
دکتر سید عبدالامیر نبوی
استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdolamir Nabavi
Assistant Professor, Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science
Specialist: political science
دکتر محمدرضا دهشیری
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
وزارت امور خارجه
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Reza Dehshiri
Associate professor Faculty of International Relations
ویراستار فارسی
دکتر ماندانا منگلی
استادیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Mandana Mngoli
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature
مدیرداخلی
دکتر قاسم رضایی
دکتر قاسم رضایی
دانشیار
رشته تخصصی: امنیت
Ghasem Rezaee
Associate Professor
Specialist: Security
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۲