درباره نشریه
ISSN:
2322-3278
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
سردبیر:
دکتر محمدمهدی دوستدار
مدیر اجرایی:
مهندس عزیزالله طبرزدی
کارشناس:
حامد طبرزدی
تلفن:
021-74189196
دورنگار:
021-74189196
سایت اختصاصی:
fma.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین، دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی، ساختمان باقرالعلوم، معاونت پژوهشی، دفتر نشریه
تلفن همراه:
09123217453
صندوق پستی:
187-16535
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/21
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حسنی آهنگر
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: کامپیوتر
Mohammad Reza Hasani Ahan Gar
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Computer
سردبیر
دکتر محمدمهدی دوستدار
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Mohammad Mehdi Doost Dar
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechani
اعضای تحریریه
محمد طیبی رهنی
استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک سیالات
Mohammad Taeibi Rahni

Specialist: Fluid Mechanics
دکتر رضا تقوی زنوز
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Tagavi Zenoz
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: the mechanic
دکتر مهدی رمضانی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: مکانیک
Mahdi Ramezanizadeh
Associate Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
دکتر محمدرضا سلطانی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Reza Soltani
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: the mechanic, aerospace engineering
دکتر کیوان صادقی
استاد
دانشگاه تهران
Keyvan Sadeghy
Professor
University of Tehran
دکتر فرهاد قدک
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مکانیک
Farhad Ghadak
Associate Professor
Imam Hossein University
Specialist: the mechanic
دکتر مسعود میرزایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مکانیک
Masoud Mirzaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: the mechanic
مصطفی حسینعلی پور
دانشکده مهندسی مکانیک
Seyed Mostafa Hosseinalipour
Faculty of Mechanical Engineering
مدیر اجرایی
مهندس عزیزالله طبرزدی

کارشناس
حامد طبرزدی
حامد طبرزدی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۴