درباره نشریه
ISSN:
2008-207x
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
فرشید نوروزخانی
مدیر مسئول:
فرشید نوروزخانی
سردبیر:
فرشید نوروزخانی
مسئول اشتراک:
مهندس شیدا بازپرواز
تلفن:
021-66342265
021-66342274
021-66342283
سایت اختصاصی:
www.iranalarm.com
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان لاله زار، شماره 590، طبقه 6، واحد 17، ، کدپستی: 1145774459
اشتراک:
پست الکترونیک:
iranalarm.taali@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/31
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۷۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۰