درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
سال 87
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین (مرکز پژوهشهای مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی)
مدیر مسئول:
دکتر جلال غفاری قدیر
سردبیر:
دکتر سیدحسین حسینی
مدیر اجرایی:
دکتر ابوالفضل امیری
تلفن:
021-77105657-9
دورنگار:
021-77105657-9
سایت اختصاصی:
cmj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، اتوبان شهید بابایی، بعد از پل لشکرک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
تاریخ به‌روزآوری: 1397/04/05
مدیر مسئول
دکتر جلال غفاری قدیر
Jalal Ghaffari Ghadir
سردبیر
دکتر سیدحسین حسینی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: مخابرات، برق الکترونیک، الکترونیک صنعتی، انرژی تجدیدپذیر، کیفیت برق، هارمونیک و VAR Compe
Seyed Hosein Hoseini
Professor, University of Tabriz
Specialist: Telecommunications, Power Electronics, Industrial Electronics, Renewable Energy, Power Quality, Harmonics and VAR Compe
هیات تحریریه
دکتر علی محمد احمدوند
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر محسن اسماعیلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohsen Esmaeeli
Professor, University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر شهریار افندی زاده زرگری
دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: راه و ترابری، مهندسی عمران
Shahriar Afandizadeh Zargari
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Road and Transportation
دکتر ابوالفضل امیری
استاد دانشگاه جامع امام حسین
دکتر غلامرضا پورحیدری
دکتر غلامرضا پورحیدری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
Gholam Reza Pour Heydari
Associate Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
دکتر سیدمجید جدی
دکتر سیدمجید جدی
دکتر غلامرضا جلالی فراهانی
استادیار دانشگاه جامع امام حسین
Gholam Reza Jalali Farahani
Assistant Professor, Imam Hossein University
دکتر حمیدرضا حاتمی
دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Hatami
Associate Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University
Specialist: Psychology
دکتر جلال غفاری قدیر
Jalal Ghaffari Ghadir
دکتر سیدحسین حسینی
دانشیار گروه مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی دانشگاه جامع امام حسین
Seyyed Hosein Hoseini
Associate Professor, Department of Crisis Management and Civil Defense, Imam Hossein University
دکتر سیدمسعود خاتمی
دکتر سیدمسعود خاتمی
دکتر محمود صفارزاده
استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: برنامه ریزی حمل و نقل، راه و ترابری
Mahmood Saffarzadeh
Professor, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Tarbiat Modares University
Specialist: Transportation Planning, Road and Transportation
دکتر سیدعلی بدری
دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Ali Badri
Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر شهرام علمداری
دکتر شهرام علمداری
Shahram Alam Dari
دکتر علی فرهی
استاد دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی
Ali Farrahi
Professor, Imam Hossein University
Specialist: Management, Management of Organizational Behavior
دکتر ابراهیم محمودزاده
دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Ebrahim Mahmoodzade
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دکتر حجت الله مرادی
دکتر حجت الله مرادی
Hojatollah Moradi
مدیر اجرایی
دکتر ابوالفضل امیری
استاد دانشگاه جامع امام حسین
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۲