درباره نشریه
ISSN:
2423-7426
دوره انتشار:
فصلنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
مهندس حسین درودیان
مدیر مسئول:
مهندس حسین درودیان
سردبیر:
مهندس بهمن سیمیاری
مدیر اجرایی:
دکتر مجتبی رمضانی
تلفن:
021-22346426
021-22067724
دورنگار:
021-22346426
021-22067724
سایت اختصاصی:
www.optmag.ir
کانال تلگرام:
bpmag
نشانی:
تهران، سعادت آباد، میدان سرو، خیابان سرو غربی، پلاک 87، واحد 4 ، کدپستی: 1998139453
اشتراک:
پست الکترونیک:
doroodiran.mag@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1397/02/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۷۴