درباره نشریه
ISSN:
2345-3985
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه گیلان
سردبیر:
دکتر محمدعلی زنجانچی
مدیر اجرایی:
دکتر هادی فلاح معافی
ویراستار انگلیسی:
دکتر عبدالله فلاح شجاعی
سایت اختصاصی:
csm.guilan.ac.ir
دورنگار:
013-33367262
تلفن:
013-33362207
نشانی:
رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر 5 جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان ، کدپستی: 4193833697
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/16
سردبیر
دکتر محمدعلی زنجانچی
استاد
دانشگاه گیلان
Mohammad Ali Zanjanchi
Professor
University of Guilan
ویراستار انگلیسی
دکتر عبدالله فلاح شجاعی
دکتر عبدالله فلاح شجاعی

مدیر اجرایی
دکتر هادی فلاح معافی
دکتر هادی فلاح معافی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۵