درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
مدیر مسئول:
حسین رضاکیانی منش
سردبیر:
ریحانه میرزایی
تلفن:
021-66967620
سایت اختصاصی:
www.atinegaremehr.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، ابتدای پل کالج 753، واحد 5
تلفن همراه:
09392074627
صندوق پستی:
5646-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1395/06/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۲