درباره نشریه
ISSN:
2588-5464
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
مدیر مسئول:
مرتضی اشرافی
سردبیر:
مجتبی اشرافی
مدیرداخلی:
مجید اشرافی
ویراستار انگلیسی:
عبدالرضا قهرمانی
سایت اختصاصی:
karimeh.com/faslname/index
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/25
مدیر مسئول
مرتضی اشرافی
مرتضی اشرافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
سردبیر
مجتبی اشرافی
پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
Mojtaba Ashrafi
Researcher, kssi
اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
اعضای تحریریه
دکتر علی شیرخانی
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Shirkhani
Associate Professor واحد قم
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
استاد تمام تاریخ، گروه تاریخ دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: تاریخ ایران و اسلام
Seyed Abol Ghasem Foroozani
Full Professor, Department of History
University of Shirazu
Specialist: History of Iran and Islam
Ah mohammadof
Ah mohammadof
Professor
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
والریانوف ویاچسلاو
والریانوف ویاچسلاو

شکرالله خاکرند

Shokrallah Khakrand

دکتر فرج الله احمدی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Farajolah Ahmadi
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: history
دکتر نصرالله سخاوتی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
Nasrollah Sekhavati
Associate Professor
Al-Mustafa International University
دکتر محمدصادق کوشکی

مهدی جاویدان مقدم
مهدی جاویدان مقدم

عبدالامیر جرفی
عبدالامیر جرفی

دکتر کمال اکبری
استادیار فرهنگ و ارتباطات اسلامی
دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: مدرس معارف اسلامی
Kamal Akbari
Assistant Professor
Iran Broadcasting University
Specialist: Islamic Education
آزیتا فیضی امامزاده
آزیتا فیضی امامزاده

اکرم کاووسی
اکرم کاووسی

مجتبی اشرافی
پژوهشگر اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
Mojtaba Ashrafi
Researcher, kssi
اندیشکده مطالعات راهبردی کریمه
مرتضی اشرافی
مرتضی اشرافی

دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
عابد اکبری

Abed Akbari

مسعود شادمان
مسعود شادمان

عبدالرضا قهرمانی
عبدالرضا قهرمانی

محسن محمدی
محسن محمدی

علیرضا اسماعیل مازگر
علیرضا اسماعیل مازگر

ریحانه قادری
ریحانه قادری

خدیجه هاشمی
خدیجه هاشمی

ویراستار انگلیسی
عبدالرضا قهرمانی
عبدالرضا قهرمانی

مدیرداخلی
مجید اشرافی
مجید اشرافی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴